Izvoz prerađivačke industrije u prvih sedam mjeseci porastao 19,9 posto

Uz rast izvoza roba za 24,8%, a uvoza za 18,1% u kumulativnom razdoblju od siječnja do srpnja 2021. u odnosu na isto razdoblje lani, Hrvatska je izvezla robu u vrijednosti 10,3 mlrd eura dok je robni uvoz u Hrvatsku u istom razdoblju iznosio 15,6 mlrd eura

8
oporavak izvoza

Prema privremenim podacima DZS-a rezultati vanjsko-trgovinske razmjene Hrvatske za srpanj ukazuju na nastavak dvoznamenkastog rasta robnog izvoza i uvoza (+13,5 % odnosno +14,7%) u odnosu na srpanj prošle godine iako sporijom dinamikom u odnosu na prethodni mjesec kad je zabilježen godišnji rast izvoza 29,5% i uvoza 22,6%. Usporavanje godišnjih stopa rast posljedica je i postupnog smanjivanja utjecaja niske prošlogodišnje baze budući da su tijekom ljetnih mjeseci prošle godine epidemiološke mjere bile ublažene, a gospodarska aktivnost se postupno počela oporavljati, navode analitičari RBA u svojoj ekonomskoj analizi.

Uz rast izvoza roba za 24,8%, a uvoza za 18,1% u kumulativnom razdoblju od siječnja do srpnja 2021. u odnosu na isto razdoblje lani, Hrvatska je izvezla robu u vrijednosti 10,3 mlrd eura dok je robni uvoz u Hrvatsku u istom kumulativnom razdoblju iznosio 15,6 mlrd eura. Pokrivenost uvoza izvozom u promatranom razdoblju iznosila je 65,9% dok je vanjskotrgovinski deficit iznosio 5,3 mil eura.

Promatrano prema komponentama NKD-a, unutar prerađivačke industrije, gdje je izvoz u razdoblju od siječnja do srpnja porastao za 19,9% godišnje, i u svim ostalim kategorijama zabilježen je rast izvoza u odnosu na razdoblje siječanj-srpanj 2020. Snažnije dvoznamenkaste godišnje stope rasta zabilježene su kod proizvodnje osnovnih metala (+28,3%), ostale prerađivačke industrije (26%), električne opreme (24,9%) te koksa i rafiniranih naftnih proizvoda (+42,9%). Snažan godišnji rast bilježe i ostale kategorije NKD-a, rudarstvo i vađenje (+91,5%) poljoprivreda te šumarstvo i ribarstvo (+15,7%) i Opskrba električnom energijom, plinom, parom i klimatizacija (155,4%).

Na strani uvoza, također je zabilježen rast u većini sastavnica NKD-a, gdje prednjači rudarstvo i vađenje (+77,6%) dok je unutar prerađivačke industrije, uz rast uvoza za 14,8%, izraženiji rast uvoza zabilježen primjerice kod proizvodnje osnovnih metala (+35,1%), te elektroničke opreme (+31,1%).

Prema zemljama, našim najvažnijim vanjsko-trgovinskim partnerima, zabilježen je rast robnog izvoza i uvoza s Njemačkom (+15,2% odnosno +17,1%), s Italijom (+29,2% odnosno 12,3%), sa Slovenijom (+33,7% odnosno +13%) dok je s Mađarskom izvozna aktivnost bila viša za 61,3%, a uvozna za 17,5%.

Prema preliminarnim podacima za kolovoz, u razdoblju od siječnja do kolovoza 2021. ukupan izvoz Hrvatske iznosio je 87,7 milijardi kn što je 25,2% više u odnosu na isto razdoblje 2020. godine, dok je uvoz iznosio 134,6 milijardi kuna što je 20,1% više u odnosu na isto razdoblje 2020. Vanjskotrgovinski deficit iznosio je 46,9 milijardi kuna (+11,6% u odnosu na isto razdoblje lani).

Oporavak i rast uvoznih i izvoznih aktivnosti očekuje se i u nastavku godine posebice obzirom na solidne ovogodišnje rezultate turističke sezone koji se približavaju onima iz predpandemijske 2019. godine, što će za sobom generirati i rast potražnje odnosno uvoza roba. Dodatno globalni ekonomski oporavak, a naročito u euro području od kuda dolaze naši najvažniji vanjsko-trgovinski partneri, trebao bi imati pozitivan učinak na izvoz roba.