Kako su u 2020. poslovale vodeće hrvatske farmaceutske kompanije

Iz analize poslovanja deset vodećih farmaceutskih društava u 2020. u odnosu na rezultate iz 2019. koju je napravio Ekonomski institut Zagreb vidi se skromno povećanje ukupnih prihoda za 1,6 posto, dok je bruto dobit na međugodišnoj razini smanjena za 4,1 posto.

951
hrvatske farmaceutske kompanije

Vodeće trgovačko društvo u farmaceutskoj industriji u Hrvatskoj po ukupnom prihodu ostvarenom 2020. godine ostaje Pliva d.o.o. Ukupni prihod ovog trgovačkog društva čini 61,2 posto ukupnog prihoda deset vodećih kompanija sektora. Među vodeća tri proizvođača farmaceutskih proizvoda i pripravaka u Hrvatskoj ulaze Hospira Zagreb d.o.o. i Belupo d.d. Njihovi ukupni prihodi u prošloj godini značajno su niži od prihoda koje je ostvarila Pliva. Tri vodeća farmaceutska društva ostvarila su ukupno 82 posto ukupnih prihoda na razini deset vodećih u koje se, uz tri navedena trgovačka društva, svrstavaju još i JGL d.d., Genera d.d., PharmaS d.o.o., Krka-Farma d.o.o., Fidifarm d.o.o., Fagron Hrvatska d.o.o. i BioGnost d.o.o., navodi se u novoj publikaciji Sektorske analize Ekonomskog istituta Zagreb posvećenoj farmaceutskoj industriji koju je pripremila Petra Palić.

Iz analize poslovanja deset vodećih farmaceutskih društava u 2020. u odnosu na rezultate iz 2019. godine vidi se skromno povećanje ukupnih prihoda za 1,6 posto, dok je bruto dobit na međugodišnjoj razini smanjena za 4,1 posto. Deset vodećih društava zapošljavalo je 2,4 posto više zaposlenika te je ostvarilo smanjenu proizvodnost rada za 0,4 posto. Poboljšana je i likvidnost na razini deset vodećih farmaceutskih društava. Koeficijent tekuće likvidnosti za deset vodećih društava prelazi 2, te prema tome općenito poduzeća nemaju problema s održavanjem tekuće likvidnosti.

Zamjetno je i smanjenje zaduženosti na razini deset vodećih društava sektora. Vrijednost koeficijenta zaduženosti ukazuje da deset vodećih poduzeća sektora nije prezaduženo.

Pokazatelji poslovanja deset vodećih trgovačkih društava u farmaceutskom sektoru u Hrvatskoj u 2019. i 2020
Izvor: izračun autorice prema podacima Poslovne Hrvatske

Međutim, analizira li se poslovanje pojedinačno za vodeća poduzeća sektora, mogu se uočiti neke iznimke. Iako su na međugodišnjoj razini prihodi vodećih društava općenito povećani, Pliva Hrvatska d.o.o., Belupo d.d., Krka-Farma d.o.o., Genera d.d. i Fidifarm d.o.o. ostvarili su u prošloj godini nešto manje prihode nego je to bio slučaj godinu ranije.

Najveće smanjenje ukupnog prihoda zabilježila je Genera d.d., i to za čak 44,83 posto u odnosu na 2019. godinu. Od onih koji su ostvarili veće prihode nego 2019. svakako treba spomenuti Hospiru Zagreb d.o.o. čije je povećanje ukupnih prihoda iznosilo 124,19 posto.

Najveću proizvodnost rada u prošloj je godini imao PharmaS d.o.o. Kad je riječ o broju zaposlenih, treba napomenuti da je u prošloj godini osam od deset vodećih trgovačkih društava zapošljavalo više radnika nego 2019. Iznimke su jedino Hospira Zagreb d.o.o. i Belupo d.d. u kojima je broj zaposlenih smanjen za 1,1 i 0,6 posto na međugodišnjoj razini.

Pokazatelji poslovanja deset vodećih farmaceutskih proizvođača u Hrvatskoj u 2020.

Likvidnost

Koeficijent tekuće likvidnosti ukazuje da deset vodećih trgovačkih društava ima zadovoljavajuću sposobnost podmirenja kratkoročnih obveza. Naime, vrijednost koeficijenta tekuće likvidnosti je samo u jednom od deset vodećih društava (Fidifarm d.o.o.) ispod granice od 1,5, što se smatra minimalno prihvatljivom, a većina ih ima koeficijent tekuće likvidnosti veći od 2. Među ostalim trgovačkim društvima čija je razina tekuće likvidnosti ispod 2 su Genera d.d., Fagron Hrvatska d.o.o. i BioGnost d.o.o.

Po pitanju zaduženosti većina trgovačkih društava u farmaceutskom sektoru stoji dobro. Nešto zaduženiji su Genera d.d., PharmaS d.o.o. i Fidifarm d.o.o. čije su vrijednosti koeficijenta zaduženosti ispod granice prihvatljivog.

Najveću bruto maržu u 2020. imali su Hospira Zagreb d.o.o., Fidifarm d.o.o. i Genera d.d.