HTZ objavljuje natječaj za direktore na osam tržišta

Natječaj će biti raspisan najkasnije do 1. rujna 2021. godine i objavljen na HTZ-ovim web stranicama, a prijave će se zaprimati u roku od 15 dana od dana objave natječaja. 

32
Image by Walkerssk from Pixabay

Turističko vijeće Hrvatske turističke zajednice (HTZ) je na sjednici održanoj u ponedjeljak usvojilo Odluku  o raspisivanju natječaja za izbor i imenovanje direktora predstavništava i voditelja ispostave Hrvatske turističke zajednice na osam tržišta.

Natječaj će biti raspisan najkasnije do 1. rujna 2021. godine i objavljen na HTZ-ovim web stranicama, a prijave će se zaprimati u roku od 15 dana od dana objave natječaja, objavila je Hrvatska turistička zajednica.

Natječaj se odnosi na predstavništva Hrvatske turističke zajednice na tržištu Beneluxa sa sjedištem u Bruxellesu, Francuske sa sjedištem u Parizu, Italije sa sjedištem u Milanu, Južne Koreje sa sjedištem u Seoulu, Njemačke sa sjedištem u Frankfurtu, Poljske sa sjedištem u Varšavi, Rusije sa sjedištem u Moskvi, SAD-a sa sjedištem u New Yorku te na Ispostavu HTZ-a u Münchenu.

„Mreža predstavništava Hrvatske turističke zajednice ima značajnu ulogu u promociji naše zemlje kao turističke destinacije što je posebice došlo do izražaja u okolnostima globalne pandemije korona virusa kada su kontakti s inozemnim partnerima i medijima te provedba ciljanih promotivnih aktivnosti bili važan preduvjet u postizanju pozitivnih turističkih rezultata kojima danas svjedočimo.”,  izjavio je direktor Hrvatske turističke zajednice Kristjan Staničić.

Staničić je dodao da su dugoročni ciljevi još snažnije pozicioniranje Hrvatske na inozemnim tržištima kao kvalitetne, sigurne i dobro pripremljene destinacije te je  pozivao sve zainteresirane stručnjake koji svojim radom i iskustvom mogu doprinijeti postizanju zacrtanih ciljeva da se prijave na natječaj.

Turističko vijeće HTZ-a je za potrebe provedbe natječaja oformilo i Povjerenstvo za evaluaciju pristiglih kandidatura koje će, po isteku roka za prijavu na natječaj, evaluirati pristigle prijave te provesti intervjue s odabranim kandidatima.

Tekst javnog poziva sa svim informacijama bit će objavljen na službenim web stranicama HTZ-a. Odluku o imenovanju direktora predstavništava donijet će Turističko vijeće HTZ-a.