Počinje konstrukcijska obnova zagrebačke neobarokne Palače Prister

Palača Prister izgrađena je 1893. godine. Zaštićeno je kulturno dobro. Projektirali su je Leo Hönigsberg i Julije Deutsch, U potresu 2020. zgrada pretrpjela je znatna oštećenja. Zgrada je u funkciji Arhiva i dviju znanstvenih ustanova u sastavu HAZU-a

125
Palača Prister
Palača Prister, Strossmayerov trg 2, Wiener Bauindustrie-Zeitung / Wiener Bauten-Album, 1895

Zagrebačka palača Prister na Trgu Josipa Jurja Strossmayera 2 prva je od osam nekretnina i sedam zbirki pokretnina Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti na kojoj počinje konstrukcijska obnova nakon potresa 2020. Potpisan je okvirni sporazum nakon kojeg će se potpisati ugovor i početi obnova.

Neobarokna palača Prister izgrađena je 1893. godine. Zaštićeno je kulturno dobro. Projektirali su je Leo Hönigsberg i Julije Deutsch, a naručitelj je bio Guido Prister. U potresu 2020. zgrada pretrpjela je znatna oštećenja. Između ostaloga, došlo je do razdvajanja dva nadograđena krila i zgrade na koju se naslanja. U Palači Prister nalazili su se Arhiv, Odsjek za povijest i Odsjek za ekonomska istraživanja Zavoda za povijesne znanosti.

U travnju prošle godine s Ministarstvom kulture i medija potpisan je ugovor o korištenju sredstava iz Fonda solidarnosti Europske unije kojima će se obnavljati akademijne zgrade stradala u potresu, rekao je glavni tajnik HAZU-a Dario Vretenar.

“Što se tiče Palače Prister, ukupna ugovorena svota za obnovu je nešto više od 202 milijuna kuna. Prošle godine pokrenut je proces nabave za projektiranje. Projektna dokumentacije je završena prošle zime i sada smo proveli javnu nabavu za izvođenje radova”, rekao je Vretenar.

Za izvođača je odabrana tvrtka Teh-gradnja d.o.o. Projekt obnove podijeljen je u tri faze. U prvoj će osigurati konstrukcija nakon čega slijedi rušenje i skidanje žbuke, krova i materijala koji će se nadomjestiti novima.

Veliki izazov je problem oslika pronađenih ispod naslaga boja, Njih treba sačuvati i konzervirati i to je velo složen zadatak koji će dugo trajati, rekao je direktor tvrtke Teh-gradnja Ilija Beara.

Prva faza radova trebala bi biti završena do ožujka sljedeće godine, a potpuni završetak obnove planiran je za 2026. godinu.

Obnova Palače Prister izvodi se prema projektnoj dokumentaciji koju je izradila Zajednica ponuditelja u kojoj su bili tvrtka Core d.o.o. i Ured ovlaštenog inženjera geodezije Vidmar d.o.o., čiji je glavni projektant prof. dr. Željko Peković.