Projekt PROBONO za energetski pozitivne i niskougljične zgrade

Kako bi se odgovorilo na izazove vezane za tržište zelene gradnje, Hrvatski savjet za zelenu gradnju provodi projekt PROBONO. Odabran između 115 različitih projektnih prijava, PROBONO predstavlja iskorak u učinkovitom korištenju resursa pri gradnji i obnovama.

46
projekt PROBONO

Hrvatski savjet za zelenu gradnju započinje s provedbom projekta PROBONO na polju energetski pozitivnih i niskougljičnih zgrada. Projekt PROBONO ostvaruje inovativne elemente energetski učinkovitih zgrada na razini održivih zelenih četvrti. Odabran između 115 različitih projektnih prijava, PROBONO predstavlja iskorak u učinkovitom korištenju resursa pri gradnji i obnovama.
Financiran programom Horizon 2020, projekt utjelovljuje viziju europske građevinske industrije usmjerene na usklađivanje sa širim zajednicama dionika, što znači da će tijela javne vlasti i građani imati priliku sudjelovati u procesima donošenja mjerljivih, održivih i primjenjivih rješenja pri ostvarenju energetski pozitivnih i niskougljičnih zgrada i gradskih četvrti

„Ambicija projekta je pružiti inovativna rješenja pri dizajnu, gradnji i operativnom vijeku novih i obnovljenih zgrada koje će ostvariti nulte stope zagađenosti te biti energetski pozitivne kao dio održivih i zelenih gradskih četvrti. Takve četvrti će biti dio pilot aktivnosti na razini šest EU država unutar kojih će se uspostaviti PROBONO living labs“„ istaknuo je Benjamin Petrović, Voditelj projekata, Croatia GBC.

Living lab metodologija

Metodologija living lab predstavlja povezivanje istraživačkog sektora i subjekata povezanih s inovacijama. Tako se stvara poveznica između inovativnih koncepata i tržišta održavajući na stvarne tržišne potrebe i zahtjeve. Ideja living laba je stvaranje zajedničkog prostora u kojem korisnici i istraživači mogu razvijati i testirati usluge, procese i nove načine rada.

Living labs metodologija će biti usklađena s poslovnim i razvojnim planovima gradova u kojima se nalaze. Točnije, living labs će u dva grada, Madridu i Dublinu, biti vođeni od strane gradskih tijela, a u preostala četiri grada – Portu, Bruxellesu, Aarhus i Pragu, će predstavljati perspektivu prema energetskoj tranziciji poslovnog sektora i vlasnika zgrada.

Kako bi se ostvarili zacrtani ciljevi, PROBONO naglašava pet tranzicijskih područja:
• strateško planiranje
• društveni angažman i podrška inovacijama
• zelena energija
• gradnja i obnova
• digitalizacija investicijskih procesa i optimizacija resursa

Integracija navedenih elemenata unutar šest living labs pilota, omogućit će ukazivanje kako kombinacijom tehnološki i društveno inovativnih procesa, može doći do unaprjeđivanja održivih elemenata zelenih zgrada i četvrti. Sistematičnim pristupom infrastrukturi zgrada, usmjeravanjem na ljudski faktor, integracijom tehnoloških rješenja te digitalizacijom procesa, PROBONO nastoji doprinijeti širokoj prihvaćenosti na poljima standardizacije procesa, policy preporuka te strategija komercijalizacije.

Dean Smolar, Izvršni direktor, Croatia GBC, ovom je prigodom kazao: „Hrvatski savjet za zelenu gradnju (Croatia GBC) približit će projekt PROBONO nacionalnim tržištima koristeći svoju poziciju kao jedna od najvećih članskih organizacija u regiji s višegodišnjim i brzorastućim iskustvom u provedbi međunarodno financiranih projekata. Smjer razvoja Hrvatskog savjeta za zelenu gradnju usklađen je s ambicijom PROBONO projekta prema ostvarenju snažnog učinka pri implementaciji mjera korištenja obnovljivih izvora energije, provedbe kvalitetnih energetskih obnova i promicanja inovativnih pristupa u zelenoj gradnji kao bi se smanjio učinak izgrađenog okoliša na ljudsko zdravlje.”

U narednih pet godina provedbe, 47 partnera iz 15 različitih zemalja predvodit će ostvarenje ciljeva PROBONO projekta, čime se pozicionira kao jedan od opsegom, ambicijom i brojem dionika najvećih Europskih inovativnih projekata.


Projekt je financiran programom Europske komisije Horizon 2020 za istraživanje I inovacije GA: 101037075.