Švicarska darovnica za aglomeracije u Gorskom kotaru ipak neće propasti

Švicarska je u okviru Švicarsko-hrvatskog programa suradnje predvidjela darovnicu u iznosu od 21,5 milijuna franaka za financiranje projekata unaprjeđenja vodoopskrbe i kanalizacijske infrastrukture u Gradu Delnice te općinama Fužine i Brod Moravice

35

Ministrica regionalnoga razvoja i fondova Europske unije Nataša Tramišak u petak, 24. rujna, potpisala je u Zagrebu ugovore za sufinanciranje projekata Švicarsko-hrvatskog programa suradnje za vodoopskrbu i odvodnju općina Fužine i Brod Moravice te Grada Delnica ukupne vrijednosti 8.856.511,65 milijuna kuna.

Riječ je o ugovorima i odobrenim sredstvima državnog proračuna iz Fonda za sufinanciranje projekata Švicarsko-hrvatskog programa suradnje koji će pospješiti dovršetak tri vodno-komunalna projekta.

Švicarska Konfederacija uspostavila je 2006. godine Financijski mehanizam švicarskog doprinosa procesu proširenja Europske unije koji je usmjeren na nove države članice EU i predstavlja izraz švicarske solidarnosti s Europom u preuzimanju dijela tereta vezano uz aktivnosti koje se poduzimaju u cilju smanjivanja ekonomskih i socijalnih nejednakosti na području Europske unije.

Okvirni sporazum između Švicarskog saveznog vijeća i hrvatske Vlade o provedbi Švicarsko-hrvatskog programa suradnje na smanjenju ekonomskih i socijalnih nejednakosti unutar proširene EU potpisan je u Zagrebu 30. lipnja 2015. godine. Sklapanjem Okvirnog sporazuma uspostavljen je pravni okvir koji je osnova za povlačenje i bespovratno korištenje financijskih sredstava u okviru švicarskog financijskog mehanizma u Hrvatskoj. Za Republiku Hrvatsku Švicarska je osigurala sredstva u iznosu od 45 milijuna švicarskih franaka, a program suradnje će se provoditi do prosinca 2024. godine.

Program, između ostalog, obuhvaća sufinanciranje projekata unaprjeđenja vodoopskrbe infrastrukture, ali i odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda u nekoliko odabranih lokacija u Gorskom kotaru. Za ovu namjenu Švicarska je u okviru ukupno odobrenih sredstava predvidjela darovnicu u iznosu od 21,5 milijuna franaka. U sklopu ovog prioriteta predviđeno je financiranje tri projekta unaprjeđenja vodoopskrbne i kanalizacijske  infrastrukture u Gradu Delnice te općinama Fužine i Brod Moravice.

Bilo je predviđeno da Švicarska sudjeluje u projektu s 85 posto iznosa investicije, lokalna samouprava s 10 posto te Hrvatske vode s 5 posto. No, ionako relativno skromni proračuni jedinica lokalne samouprave Gorskog kotara dodatno su opterećeni zbog pandemije koronavirusa. Osim toga, u međuvremenu porasli troškovi izvođenja radova te su prekoračene inicijalne procijenjene vrijednosti investicije. Kako se bliži rok za realizaciju projekta i prijetilo je da darovnica ostane neiskorištena, zatražena je pomoć iz državnog proračuna.

Tako će tvrtka Komunalac – vodoopskrba i odvodnja d.o.o. ovim ugovorima za sufinanciranje projekata “Vodoopskrba i odvodnja Grada Delnice” dobiti 3.961.017,55 kuna, za projekt “Vodoopskrba i odvodnja Općine Brod Moravice” 1.888.324,85 kuna te za projekt “Vodoopskrba i odvodnja Općine Fužine” 3.007.169,25 kuna.

Projekti obuhvaćaju izgradnju sustava javne odvodnje, sanaciju odnosno rekonstrukciju sustava vodoopskrbe, izgradnju uređaja za pročišćavanje otpadnih voda, sanaciju vodnih građevina, ugradnju nadzorno upravljačkog sustava i opreme za kontrolu gubitaka te izgradnju cjevovoda u vikend naselju Vrelo na području Općine Fužine.

Predviđa se da će po završetku radova na sustav odvodnje biti priključeno 90 posto kućanstava s tog područja, a stopa gubitka pitke vode u aglomeracijama Delnice, Fužine i Brod Moravice smanjit će se s 52 posto iz 2015. na 34 posto.