Tehnika gradi aneks zgrade Centra za odgoj i obrazovanje “Vinko Bek”

Potpisani ugovor vrijedan je  24,65 milijuna kuna bez PDV-a. Sukladno Glavnom projektu rekonstruirat će se i dograditi postojeća zgrada, a uz njeno dvorišno krilo izgradit će se novi aneks koji će s postojećom zgradom na nivou prvog kata biti povezan "mostom"

55
Tehnika

Građevinsko poduzeće Tehnika d.d. zaključilo je kao glavni izvođač radova ugovor o obnovi i rekonstrukciji zgrade Centra za odgoj i obrazovanje “Vinko Bek” u Kušlanovoj ulici u Zagrebu. Naručitelj je Ministarstvo rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike, a Tehnika je posao dobila putem javnog natječaja na kojem je odabrana kao ekonomski najpovoljniji ponuđač.

Potpisani ugovor vrijedan je  24,65 milijuna kuna bez PDV-a, odnosno 30,81 milijun kuna s PDV-om. Procijenjena vrijednost radova prilikom raspisivanja natječaja iznosila je 30,38 milijuna kuna bez PDV-a, odnosno 37,98 milijuna kuna s PDV-om.

Ugovorena vrijednost radova obuhvaća sve radove do pune funkcije zgrade po stavkama ugovornog troškovnika, a jedinične cijene stavaka ugovornog troškovnika su fiksne i nepromjenjive.

Sukladno Glavnom projektu rekonstruirat će se i dograditi postojeća zgrada. Uz dvorišno krilo postojeće građevine izgradit će se novi aneks koji će s postojećom zgradom na nivou prvog kata biti povezan “mostom”. Etažnost dogradnje jest podrum, prizemlje te tri kata, ukupno projektirane površine 3676,26 četvornih metara.

Zgrada je razvedenog tlocrtnog oblika s uvučenim dvorištem, tlocrtne površine oko 774 četvorna metra. Dimenzije građevine su 29,01 x 35,11 metara, a dimenzije uvučenog dvorišta su 3,9×13,25 metara. Visina zgrade u do atike iznosi 14,08 metara.

Svrha izgradnje aneksa i obnove postojeće zgrade je proširenje i osuvremenjavanja usluga smještaja, boravka, psihosocijalne podrške, rane intervencije, pomoći pri uključivanju u programe odgoja i redovitog obrazovanja, poludnevnog boravka, provođenje programa odgoja i obrazovanja djece i odraslih osoba s oštećenjem vida.

Radovi bi trebali biti završeni u roku od 20 mjeseci od uvođenja u posao.