Labin u četiri godine poduzetnicima dodijelio 1,29 milijuna kuna

U 2017. godini u gradskom je proračunu osigurano 350.000 kuna, a do sada je u dva navrata poduzetnicima ukupno odobreno 221.000 kuna

111
Labin potpore poduzetnicima

Kako bi potaknuo razvoj poduzetništva i investicije Grad Labin petu godinu zaredom dodjeljuje potpore i subvencije poduzetnicima kroz tri mjere: za početnike, subvencije za stručnu izobrazbu zaposlenika i subvencije za nabavu opreme i inventara.

U 2017. godini u gradskom je proračunu osigurano 350.000 kuna, a do sada je u dva navrata poduzetnicima ukupno odobreno 221.000 kuna. Pravo na potporu i subvenciju imaju poduzetnici registrirani sukladno Zakonu o poticanju razvoja malog gospodarstva, te se svrstavaju u mikro i male subjekte malog gospodarstva sa sjedištem na području Grada Labina.

Pravo na potporu i subvenciju za nabavku opreme i inventara po ovom Javnom pozivu imaju i obiteljska poljoprivredna gospodarstva upisana u Upisnik obiteljskih poljoprivrednih gospodarstava sa sjedištem i proizvodnjom na području Grada Labina.

Bespovratna sredstva

U posljednje četiri godine Grad Labin je kroz različite mjere potpora i subvencija poduzetnicima dodijelio 1,3 milijuna kuna bespovratnih sredstava. U trgovačkim društvima ili obrtima kojima su potpore odobrene bilo je zaposleno 661 Labinjana od čega je 96 novozaposlenih u okviru 74 odobrenih potpora za početnike.

Kako su rekli u Upravnom odjelu za poslove gradonačelnika i Gradskog vijeća, Labin poduzetnike u Poslovnoj zoni Vinež, poslovnoj zoni Ripenda Verbanci i Rogočana oslobađa 60 posto komunalnih doprinosa.

Komunalni doprinos

Podsjećaju kako je zemljište u Poslovnoj zoni Vinež potpuno infrastrukturno opremljeno, a komunalni se doprinos za građevine u kojima se obavlja proizvodna djelatnost obračunava do 3,20 metara visine građevine. Iznad te visine investitor je oslobođen plaćanja.

Poduzetnici i obrtnici na području Labina ne plaćaju spomeničku rentu, priključci na parcelama u Poduzetničkoj zoni su izvedeni do ruba građevinske parcele ili na samu parcelu tako da korisnik plaća samo naknadu za priključak. Dodatna je pogodnost poduzetnika u Labinu i činjenica da je od 1.siječnja ove godine ukinut porez na tvrtku na području Grada.