Razmišljate o samozapošljavanju? Evo što biste trebali znati

Potpora može iznositi do 55 tisuća kuna po osobi, odnosno do 70 tisuća kuna ako se kombinira sa stručnim osposobljavanjem za rad. Ako se dvije osobe udružuju prilikom otvaranja obrta ili slobodne profesije, ukupna potpora iznosi do 110 tisuća kuna, dok četiri osobe koje zajedno osnivaju trgovačko društvo mogu dobiti do 220.000 kuna

3809
samozanjeposljava

Potpore za samozapošljavanje i u 2019. ostaju glavna poluga u provedbi mjera aktivne politike zapošljavanja, U prošloj godini državne potpore za samozapošljavanje koristilo je oko 6400 osoba, gotovo dvostruko više nego u 2017. godini, kada su koristile 3583 osobe. Za poticanje samozapošljavanja u ovoj godini predviđen je rekordan iznos od 341 milijuna kuna.

Potpore za samozapošljavanje dodjeljuju se nezaposlenim osobama koje se odluče na pokretanje vlastitog posla, a prijavljene su u evidenciju Hrvatskog zavoda za zapošljavanje. Mjera traje 12 mjeseci od dana potpisivanja ugovora s HZZ-om.

>>Što nas motivira na samozapošljavanje

Mjeru mogu koristiti nezaposlene osobe prijavljene u evidenciju Zavoda koje su prošle savjetovanje vezano uz samozapošljavanje. Potpore se mogu koristiti i u slučaju kada se više osoba (koje zadovoljavaju prethodni uvjet) udružuje u zajednički poduzetnički pothvat, a novina je da potpore za proširenje poslovanja može koristiti i poslovni subjekt koji je već ostvario potporu za samozapošljavanje i čije su ugovorne obveze istekle, te je dokazao da je ispunio sve obveze prema Zavodu.

Potpore do 275.000 kuna

Potpora može iznositi do 55 tisuća kuna po osobi, odnosno do 70 tisuća kuna ako se kombinira sa stručnim osposobljavanjem za rad.

Ako se dvije osobe udružuju prilikom otvaranja obrta ili slobodne profesije, ukupna potpora iznosi do 110 tisuća kuna, dok četiri osobe koje zajedno osnivaju trgovačko društvo mogu dobiti do 220.000 kuna. U zadrugu se može udružiti pet osoba, a u tom slučaju ukupna potpora iznosi 275.000 kuna.

Potpora iznosi do 70.000 kuna za registraciju poslovnih subjekata iz slijedećih djelatnosti: 

  • rudarstvo i vađenje,
  • prerađivačka industrija,
  • gospodarenje otpadom i sanacija okoliša,
  • graditeljstvo te
  • prijevoza putnika.

Veći iznos potpore (do 70.000,00 kn) dodjeljuje se za navedene djelatnosti isključivo u slučaju kada se više od 50 posto iznosa potpore ulaže u nabavku strojeva, alata i osnovne opreme za rad, odnosno vozila za djelatnost prijevoza putnika.

Veći iznos potpore iznimno se može odobriti i za druge djelatnosti ako je iz poslovnog plana razvidno da se poslovanje ne može obavljati bez opreme koja iznosi više od 50 posto iznosa potpore.

Informatička oprema i uredski namještaj ne ubrajaju se u osnovnu opremu. Iznimka su djelatnosti u domeni informacijsko komunikacijskih tehnologija za koje je informatička oprema, naravno, osnovna oprema za rad.

Potpore za navedene djelatnosti mogu dosegnuti i 85.000 kuna ako se veći iznos potpore kombinira sa stručnim osposobljavanjem za rad ili osposobljavanjem na radnom mjestu.

Prihvatljivi troškovi

Da biste koristili mjeru prvo morate izraditi poslovni plan iz kojeg je vidljivo da je poslovna ideja održiva. Već smo spomenuli da morate proći savjetovanje o samozapošljavanju u regionalnom ili područnom uredu HZZ-a.

Trebate sastaviti i troškovnik iz kojeg je vidljivo da su troškovi usmjereni na otvaranje i rad poslovnog subjekta. To su troškovi koji se odnose na registraciju poslovnog subjekta, troškovi nabave opreme, troškovi knjigovodstva, troškovi zakupa poslovnog prostora te troškovi doprinosa za prvih 11 mjeseci poslovanja.

Svi troškovi – osim troškova registracije koji se plaćaju prije osnivanja poslovnog subjekta, moraju biti plaćeni s računa nove tvrtke. Troškovi plaćeni u gotovini ne smatraju se prihvatljivima.

Neprihvatljivim troškovima se također smatraju nabavka rabljene opreme ili vozila, kupnja robe za daljnju prodaju, najam prostora od člana obitelji, troškovi uređenja poslovnih prostora, troškovi oglašavanja, pretplate na časopise, komorskih doprinosa i službenih putovanja.

Državni poticaji ne uključuju PDV. To je značajna stavka ako otvorite obrt ili tvrtku izvan sustava PDV-a. Ako odmah po osnivanju ulazite u sustav PDV-a, uplaćeni iznos PDV-a moći ćete umanjiti za iznos naplaćenog PDV-a. No, nemaju svi prihode od prvog dana da bi odmah mogli “prebiti” PDV.

Potpore za proširenje poslovanja

Potpore za proširenje poslovanja dodjeljuje se poslovnom subjektu koji planira proširiti poslovanja i koji je već ostvario potporu za samozapošljavanje, čije su ugovorne obveze istekle, a dokazao je da je ispunio sve obveze prema HZZ-u.

Proširenje poslovanja može značiti:

  • otvaranje nove poslovne jedinice ili pogona,
  • razvoj novih proizvoda ili usluga,
  • pokretanje nove djelatnosti,
  • razvijanje poslovanja u inozemstvu i slično.

Uz zahtjev je potrebno dostaviti novi skraćeni poslovni plan za proširenje poslovanja (dostupan na web stranici www.mjere.hr). Također, poslovni subjekti koji su registrirani za više djelatnosti dužni su dostaviti dokaz o vrsti djelatnosti koju su dosad pretežito obavljali (računi, izvodi, ugovori i sl). Ako podnositelj zahtjeva poslovni plan potkrijepi ugovorima, predugovorima/izjavama o poslovnoj suradnji, pismima namjere, odobrenim projektima i sl., ostvarit će prednost u postupku bodovanja.

Potpora se može dodijeliti u slučaju novog zapošljavanja, pri čemu su doprinosi za nove zaposlenike obvezna stavka troškovnika. Korisnik potpore obvezan je prije isplate sredstava po ugovoru o dodjeli potpore dostaviti dokaz da je sklopio ugovor o radu s jednom ili dvije osobe iz evidencije nezaposlenih.