Program ruralnog razvoja: objavljen dugo očekivani natječaj za izgradnju infrastrukture na selu

U natječaju je dostupno 50 milijuna eura za izgradnju ili rekonstrukciju dječjih vrtića, igrališta, društvenih i kulturnih domova

34
Program ruralnog razvoja

Ministarstvo poljoprivrede izvijestilo je kako je objavljen natječaj za izgradnju lokalne infrastrukture kroz Program ruralnog razvoja. Riječ je dugo očekivanom Natječaju za provedbu operacije 7.4.1. “Ulaganja u pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti te povezanu infrastrukturu”.

Ovo je prvi natječaj ovakvog tipa u Programu ruralnog razvoja RH, a prijave se mogu podnositi od 18. travnja do 18. svibnja 2017. godine.

Za izgradnju ili rekonstrukciju dječjih vrtića, igrališta, društvenih i kulturnih domova i sličnih aktivnosti dostupno je 50 milijuna eura kojima se nastoji pružiti jednake mogućnosti u ruralnim područjima kakvu imaju ljudi u urbanim područjima te i na taj način doprinijeti zadržavanju stanovništva i kvaliteti života. Sredstva javne potpore iznose ukupno 50 milijuna eura u kunskoj protuvrijednosti, a prihvatljivi korisnici su:

  • jedinice lokalne samouprave (JLS),
  • trgovačka društva u većinskom vlasništvu JLS-a,
  • javne ustanove neprofitnog karaktera u kojima su osnivači JLS osim javnih vatrogasnih postrojbi, lokalnih i regionalnih razvojnih agencija, osnovnih škola,
  • udruge koje se bave humanitarnim i društvenim djelatnostima od posebnog interesa za lokalno stanovništvo i čije su djelatnosti sukladno ciljnim skupinama i klasifikaciji djelatnosti udruga, povezane s prihvatljivim ulaganjem (isključujući lokalne akcijske grupe, zajednice udruga, zaklade, fundacije),
  • vjerske zajednice koje imaju organizacijski oblik na lokalnom nivou i koje se bave humanitarnim i društvenim djelatnostima od posebnog interesa za lokalno stanovništvo i
    lokalne akcijske grupe koje su odabrane unutar Programa.

I na selu život dostojan čovjeka

“Po prvi puta Program ruralnog razvoja raspisivanjem ovog natječaja dobiva svoj puni smisao. Omogućit ćemo našim ruralnim područjima život dostojan čovjeka – jednake mogućnosti selu kao i gradu! Oplemenjivanje ruralnih prostora ovakvim nužno potrebnim sadržajima doprinijet će povećanju kvalitete života i dati razlog mladima da ostanu na selu, jer novi vrtići i društveni domovi neizostavan su servis modernog doba“, kazao je ministar poljoprivrede Tomislav Tolušić.