Što biste trebali znati o upisu u Registar stvarnih vlasnika

Rok za upis istječe krajem godine. Kazna za pravne osobe koje ne predaju točne i ažurirane podatke iznosi između 5000 i 350.000 kuna, a za članove uprava i druge odgovorne fizičke osobe između 5000 i 75.000 kuna

3385
Registar stvarnih vlasnika

Do kraja ove godine više od 180 tisuća trgovačkih društava u Hrvatskoj mora se upisati u Registar stvarnih vlasnika. Riječ je o središnjoj elektroničkoj bazi podataka koja sadrži podatke o stvarnim vlasnicima pravnih subjekata i trustova koju je Hrvatska obvezna uvesti kako bi se uskladila sa zakonodavstvom Europske unije.

Registar u ime Ureda za sprečavanje pranja novca operativno vodi Financijska agencija. Cilj Registra je spriječiti skrivanje stvarnih vlasnika iza odvjetnika ili drugih zastupnika.

Rokovi za upis podataka u registar počeli su teći od 3. lipnja. Upis bi trebao biti dovršen do kraja godine, a objava Registra očekuje se u siječnju 2020. godine.

Tko se mora upisati u registar i tko su stvarni vlasnici

Zakon propisuje da se u Registar stvarnih vlasnika moraju upisati podaci o stvarnom vlasniku odnosno vlasnicima trgovačkih društava, podružnica stranih trgovačkih društava, udruga, zaklada, fundacija te ustanove kojima Republika Hrvatska ili jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave nije jedini osnivač.

Prema zakonskim odredbama stvarnim vlasnikom smatra se svaka fizička osoba (ili osobe) koja je konačni vlasnik stranke ili kontrolira stranku ili na drugi način njome upravlja, uključujući onu fizičku osobu (osobe) koja izvršava krajnju učinkovitu kontrolu nad pravnom osobom.

Od obveze upisa podataka o stvarnom vlasniku u Registar izuzete su ustanove kojima su država ili lokalne jedinice jedini osnivači.

Podaci o stvarnom vlasniku odnosno vlasnicima koje treba upisati u registar su:

 • ime i prezime
 • država prebivališta
 • dan, mjesec i godina rođenja
 • identifikacijski broj ili podatak o vrsti, broju, izdavatelju, državi i datumu važenja identifikacijske isprave
 • državljanstvo stvarnog vlasnika
 • podatke o prirodi i opsegu stvarnog vlasništva.

Kazna za pravne osobe koje ne predaju točne i ažurirane podatke iznosi između 5000 i 350.000 kuna, a za članove uprava i druge odgovorne fizičke osobe između 5000 i 75.000 kuna.

Društva koja kotiraju na burzi

Dionička društva koja kotiraju na uređenom tržištu vrijednosnih papira nisu dužna u registar upisati podatke o stvarnim vlasnicima, već samo podatke o tome na kojoj burzi kotiraju i od kada, te imaju li izdane dionice na donositelja,.

U registar vlasništva neće se upisivati sindikati, poslodavačke udruge, političke stranke, ali ni komore, zadruge niti udruge čije će se članstvo najčešće mijenjati i za koje je nemoguće doznati tko im je pravi vlasnik.

Način upisa

Osoba ovlaštena za upis podataka u Registar može bez naknade upisati podatke u Registar:

 1. korištenjem web aplikacije Financijske agencije uz korištenje poslovnoga certifikata ili
 2. u poslovnicama Financijske agencije na za to predviđenim obrascima.

Sadržaj obrazaca razlikuje se ovisno o organizacijskome obliku obveznika upisa stvarnoga vlasnika.

 • Pravni subjekti organizirani kao: d.o.o., j.d.o.o., k.d., j.t.d., g.i.u, podružnice stranih trgovačkih društava i ustanove popunjavaju Obrazac RSV – 1.
 • Trgovačka društva organizirana kao d.d., popunjavaju Obrazac RSV – 2.
 • Pravni subjekti organizirani kao udruge, zaklade i fundacije popunjavaju Obrazac RSV – 3
 • Trustovi popunjavaju Obrazac RSV – 4.

Za udruge će se iz sustava OIB-a preuzeti podaci o osobama ovlaštenima za zastupanje udruge koji će se smatrati stvarnim vlasnikom udruge, a naknadna ažuriranja i promjene podataka bit će dužni izvršiti osobe ovlaštene za zastupanje udruge na način propisan Pravilnikom.

>>Kiberkriminalci peru novac kroz sofisticirani financijski sustav

Za upis podataka o stvarnim vlasnicima ovlaštena je:
•    osoba ovlaštena za zastupanje pravnog subjekta ili opunomoćena osoba;
•    upravitelj trusta, za trust kojim upravlja ili opunomoćena osoba.

Ako ovlaštena osoba upis obavlja putem web aplikacije, mora posjedovati digitalni – poslovni certifikat koji glasi na njezino ime.

Ako ovlaštena osoba upis obavlja putem obrasca u poslovnici Fine, uz obrazac obvezno prilaže i presliku službenoga osobnog dokumenta, u obrascu upisuje svoje ime i prezime u rubriku za upis imena i prezimena osobe ovlaštene za upis podataka u Registar te potpisuje obrazac.

Ako obrazac u poslovnicu Fine dostavlja opunomoćena osoba, tada uz obrazac i ostalu propisanu dokumentaciju treba priložiti i punomoć (ne treba biti ovjerena kod javnoga bilježnika) te presliku svoga osobnog dokumenta. U rubriku za upis imena i prezimena osobe ovlaštene za upis podataka u Registar, upisuje se ime i prezime opunomoćene osobe i ista potpisuje obrazac.

Podloga za osnivanje registra stvarnih vlasnika bile su izmjene Zakona o sprečavanju pranja novca i financiranju terorizma koje je Vlada usvojila prošle godine. Iako će upisani podaci biti javni, neće ih moći vidjeti baš svatko jer bi se za uvid u registar trebala plaćati naknada.