Rok za upis e-mail adrese u Sudski registar istječe 1. rujna

Upis adrese elektroničke pošte pravne osobe u Sudski registar prvi je korak u procesu uspostave e-Komunikacije pravnih osoba sa sudovima. Elektronička komunikacija sudova i pravnih osoba bit će obvezna u svim postupcima nakon što nadležni ministar donese odluku da su ispunjeni uvjeti za njenu primjenu

1458
Upis e-mail adrese sudskom registru

Romina Štaba, odvjetnica, partnerica u Odvjetničkom društvu Porobija&Špoljarić, za poslovniFM pripremila je Kratak vodič za uključivanje pravnih osoba u sustav e-Komunikacije. 

Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o parničnom postupku – NN 70/19, koji je na snazi od 01.09.2019. godine, propisano je da su sve pravne osobe dužne u roku od godine dana od dana stupanja na snagu tog zakona zatražiti pristup informacijskom sustavu elektroničke komunikacije sa sudovima putem ministarstva nadležnog za poslove pravosuđa.

Obveza elektroničke komunikacije sa sudovima

Dakle, sve pravne osobe su dužne postupiti na opisani način do 01.09.2020. godine, tim više što iz čl. 118. st. 2. navedenog zakona proizlazi da će se obvezna elektronička komunikacija sudova i pravnih osoba primjenjivati i na sve postupke u tijeku (kada ministar nadležan za poslove pravosuđa donese odluku o ispunjavanju uvjeta za elektroničku komunikaciju).

Dostava adrese elektroničke pošte sudskom registru

Sve pravne osobe koje su upisane u sudski registar imaju i obvezu dostaviti podatak o adresi elektroničke pošte sudskom registru. Naime, Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o sudskom registru – NN 40/19,  propisano je da se u sudski registar upisuje i adresa elektroničke pošte.

Subjekt upisa (jednostavna društva s ograničenom odgovornošću, društva s ograničenom odgovornošću  i dionička društva) dužan je najkasnije u roku od tri mjeseca od upisa osnivanja podnijeti zahtjev za upis barem jedne adrese elektroničke pošte. Isto tako, dužan je podnijeti registru i zahtjev za upis promjene adrese elektroničke pošte.

Sudskom registru podnosi se ispunjen i potpisan obrazac zahtjeva za upis elektroničke pošte u registar. Obrazac zahtjeva potpisuje odgovorna osoba unutar pravne osobe i stavlja pečat pravne osobe.

Za podnošenje zahtjeva za upis, odnosno promjenu adrese elektroničke pošte ne plaća se sudska pristojba, a zahtjev za upis nije potrebno ovjeravati kod javnog bilježnika.

Tri koraka za uključivanje u sustav e-komunikacije

 1. Upis adrese elektroničke pošte pravne osobe u sudski registar

Prvi korak kojeg je potrebno učiniti u procesu uspostave e-Komunikacije pravnih osoba sa sudovima jest provesti upis e-mail adrese pravne osobe u sudski registar nadležnog Trgovačkog suda. Upis je besplatan, a odradi se na način da se sudskom registru podnese ispunjen i potpisan obrazac zahtjeva za upis elektroničke pošte u registar.

Zahtjev za upis/promjenu adrese elektroničke pošte može se podnijeti:

 • poštom,
 • osobno (izuzev ograničenog primanja stranaka uslijed COVID-19) i
 • elektroničkim putem ( (za što je najbolje pogledati upute sudskog registra pojedinog Trgovačkog suda – zahtjev se potpisuje naprednim elektroničkim potpisom ovlaštene osobe za zastupanje).

Za nekoliko dana potrebno provjeriti je li upis e mail adrese u sudski registar proveden, a Trgovački sud o izvršenome upisu pravnoj osobi dostavlja rješenje

Rok za upis email adrese u Sudski registar je do 1. rujna 2020. Obveznici upisa adrese elektroničke pošte koji ne podnesu zahtjev za njen upis na vrijeme  bit će opomenuti da nisu izvršili upis u propisanom roku te pozvani da to učine u roku od 15 dana.

2. Uključivanje u sustav e-Komunikacije kod Ministarstva pravosuđa

Dodjela prava pristupa sustavu e-Komunikacije propisana je čl. 8. Pravilnika o elektroničkoj komunikaciji – NN 5/20.

Nakon provedenog upisa e-mail adrese pravne osobe u sudski registar potrebno je, prema najnovijim uputama Ministarstva pravosuđa na adresu: ekomunikacija@pravosudje.hr dostaviti slijedeće podatke (sa zamolbom da se određena pravna osoba uključi u sustav e-Komunikacije:

 • OIB pravne osobe
 • naziv pravne osobe
 • e-mail pravne osobe (potrebno je naglasiti da će pravna osoba na ovu adresu dobivati obavijesti o sudskim pismenima pristiglim e-Komunikacijom u sigurni elektronički pretinac)
 • ime i prezime (poželjno dodati i OIB) opunomoćenika koji će u ime pravne osobe poduzimati radnje u e-komunikaciji (potrebno je naglasiti da će Ministarstvo uključiti isključivo osobe koje su upisane u Sudskom registru kao ovlaštene osobe za zastupanje)
 • OIB opunomoćenika koji će u ime pravne osobe odrađivati radnje u e-Komunikaciji

3. Tehnički preduvjeti za prijavu na uslugu e-Komunikacija

 • Elektronička vjerodajnica razine 3 ili više

Lista svih prihvaćenih vjerodajnica dostupna je na poveznici: https://gov.hr/e-gradjani/lista-prihvacenih-vjerodajnica/1667

 • Potpisni certifikat

Ovlašteni izdavatelji potpisnih certifikata u RH su FINA, AKD te MUP (posredno, u vidu izdavanja osobne iskaznice) te se izdaju na zaštićenom USB uređaju ili pametnim karticama

 • Upis u interni registar u Ministarstvu pravosuđa

Link za pristup Usluzi e-Komunikacija: https://usluge.pravosudje.hr/komunikacija-sa-sudom/


Cjeloviti tekst Kratak vodič za uključivanje pravnih osoba u sustav e-Komunikacije pročitajte na poslovnifm.com