Glavna skupština HT-a potvrdila isplatu dividende: 1,10 eura po dionici

Dividenda će se isplatiti svim dioničarima koji su upisani u depozitoriju Središnjeg klirinškog depozitarnog društva na dan 15. svibnja 2023., a isplatit će se 22. svibnja

197
Hrvatski telekom dividenda

Glavna skupština Hrvatskog telekoma (HT) prihvatila je prijedlog Uprave i Nadzornog odbora da se iz dijela prošlogodišnje dobiti dioničarima isplati dividenda u iznosu od 1,10 eura (8,29 kuna) po dionici, objavljeno je putem Zagrebačke burze

Hrvatski Telekom d.d. u poslovnoj godini koja završava 31. prosinca 2022. ostvario je neto dobit u iznosu od 92,22 milijuna eura (694,82 milijuna kuna). Dio neto dobiti u iznosu od 86,63 milijuna eura (652,72 milijuna kuna) upotrijebit će se za isplatu dividende dioničarima, u iznosu od 1,10 eura (8,29 kuna) po dionici.

Dividenda će se isplatiti svim dioničarima koji su upisani u depozitoriju Središnjeg klirinškog depozitarnog društva (SKDD) na dan 15. svibnja 2023. (record date). Datum od kojega će se trgovati dionicom društva Hrvatski Telekom d.d. bez prava na isplatu dividende je 12. svibnja 2023. (ex date). Tražbina za isplatu dividende dospijeva na dan 22. svibnja 2023. (payment date).

Dio neto dobiti u iznosu od 5,59 milijuna eura (42,10 milijuna kuna) će se raspodijeliti u zadržanu dobit, a dio neto dobiti u iznosu od 0,62 EUR (4,67 kuna) upotrijebit će se za povećanje temeljnog kapitala iz sredstava Društva, radi iskazivanja temeljnog kapitala Društva cijelim brojem u eurima.

Glavna skupština dala je razrješnice Upravi i Nadzornom odboru za poslovnu godinu 2022. i usvojila ostale predložene odluke.