Usvojena Direktiva o autorskim pravima

Nova pravila osiguravaju odgovarajuću zaštitu autorima i umjetnicima, istovremeno otvarajući nove mogućnosti za pristupanje i dijeljenje sadržaja zaštićenih autorskim pravima na internetu diljem Europske unije

u 8:56 Zadnja izmjena: 17.04.2019 u 13:58
61
Direktiva o autorskim pravima

Vijeće Europske unije potvrdilo je u ponedjeljak, 15. travnja, Direktivu o autorskim pravima koja bi trebala omogućiti pravedniju naknadu za stvaratelje sadržaja na internetu, umjetnike i novinske izdavače. Direktiva o autorskim pravima dobila je podršku 19 zemalja, šest ih je bilo protiv, a tri su bile suzdržane.

Zemlje članice imaju dvije godine za prenošenje direktive u svoja nacionalna zakonodavstva.

Zagovornici reforme smatraju da tehnološki divovi poput Googlea i Facebooka moraju preuzeti odgovornost i platiti autorima za sadržaj na temelju kojeg ostvaruju velike profite.

Nova pravila osiguravaju odgovarajuću zaštitu autorima i umjetnicima, istovremeno otvarajući nove mogućnosti za pristupanje i dijeljenje sadržaja zaštićenih autorskim pravima na internetu diljem Europske unije.

Glavni elementi usvojene Direktive

Pitanja kojima se Direktiva o autorskim pravima bavi mogu se grupirati u tri kategorije:

A) Prilagodba iznimaka / ograničenja autorskih prava na digitalno i prekogranično okruženje

Direktiva uvodi obvezne iznimke od autorskih prava u svrhe rudarenja teksta i podataka, online nastavnih aktivnosti te očuvanja i online širenja kulturne baštine.

B) Poboljšanje prakse licenciranja kako bi se osigurao širi pristup kreativnim sadržajima

Direktiva predviđa usklađena pravila koja olakšavaju:

  • iskorištavanje radova koji su prestali biti komercijalizirani (radovi izvan trgovine),
  • izdavanje kolektivnih licenci s produženim učinkom i
  • odobrenje prava za filmove putem platformi za video na zahtjev.
C) Postizanje dobro funkcionirajućeg tržišta za autorska prava

Direktiva uvodi novo pravo za izdavače tiska za online korištenje svojih tiskovnih publikacija. Autori radova uključenih u publikaciju za tisak imat će pravo na udio prihoda novinara koji izlaze iz ovog novog prava.

Što se tiče platformi za dijeljenje sadržaja na mreži koje se temelje na modelu “učitanog sadržaja korisnika”, direktiva pojašnjava pravni okvir unutar kojeg djeluju. Takve platforme u načelu će morati dobiti licencu za radove zaštićene autorskim pravom koje su učitali korisnici, osim ako su ispunjeni određeni uvjeti predviđeni direktivom.

Nositelji prava će stoga moći bolje pregovarati o uvjetima iskorištavanja svojih internetskih radova i biti plaćeni za internetsko korištenje njihovih sadržaja na ovim platformama. U isto vrijeme, Direktiva dopušta korisnicima da slobodno generiraju i učitavaju sadržaje, u svrhu citiranja, kritike, recenzije, karikature i parodije. U tu svrhu, te iznimke, trenutno neobavezne za države članice, pretvara u obvezne iznimke za ovu određenu vrstu uporabe.

Direktiva također jamči pravo autora i izvođača na primjerenu i razmjernu naknadu nakon licenciranja ili prijenosa njihovih prava te uvodi obvezu transparentnosti u vezi s iskorištavanjem licenciranih radova, kao i mehanizam za usklađivanje naknada, popraćeno posebnim rješavanjem alternativnih sporova. Proizvođači softvera isključeni su iz ovih pravila.