Ericsson Nikola Tesla Grupa: Neto dobit 80,6 milijuna kuna

U prvih devet mjeseci 2019. godine Ericsson Nikola Tesla Grupa ostvarila je ukupne prihode od prodaje u iznosu od 1.253,3 milijuna kuna.

101
Ericsson Nikola Tesla Grupa

U prvih devet mjeseci 2019. godine Ericsson Nikola Tesla Grupa zabilježila je porast prihoda od prodaje na svim tržištima te ostvarila ukupne prihode od prodaje u iznosu od 1.253,3 milijuna kuna, što je 16 posto više u odnosu na isto razdoblje prethodne godine.

U ukupnim prihodima od prodaje udio domaćeg tržišta čini 24,4 posto, usluge za Ericsson 60,6 posto (od toga 11,2% udjela imaju usluge upravljanja u Hrvatskoj) dok ostala izvozna tržišta sudjeluju s 15,0 posto.

Dobit prije oporezivanja veća je za 11,2 posto u odnosu na isto razdoblje prethodne godine te iznosi 93,5 milijuna kuna (prvih devet mjeseci 2018.: 84,1 milijun kuna), a rezultat je veće operativne dobiti uz pozitivni financijski utjecaj tečajnih razlika.

Neto dobit veća je 29,6 posto u odnosu na isto razdoblje prethodne godine te iznosi 80,8 milijuna kuna (prvih devet mjeseci 2018.: 62,3 milijuna kuna), prvenstveno kao rezultat veće bruto dobiti te smanjenja porezne obveze temeljem poreznih olakšica ostvarenih zapošljavanjem sukladno Zakonu o poticanju ulaganja. Povrat od prodaje (ROS) iznosi 6,4 posto (prvih devet mjeseci 2018.: 5,8%).

Ulaganja operatora u modernizaciju

Trend značajnih ulaganja vodećih svjetskih i hrvatskih operatora u modernizaciju mreža, digitalnu transformaciju te pripremu za 5G tehnologiju se nastavlja. Globalan razvoj 5G tehnologije brži je od očekivanog, a dinamika ulaganja u razvoj 5G-a u Hrvatskoj ovisit će o modelu dodjele koncesija za radiofrekvencijski spektar. 5G je nova generacija mobilnih mreža koja će omogućiti visoke brzine prijenosa podataka, nisku latenciju i bolje sigurnosne karakteristike mreže.

>>Ericsson Nikola Tesla će nadograditi radijsku mrežu A1 Hrvatska

S operatorom A1 Hrvatska u rujnu ove godine Ericsson Nikola Tesla potpisao je okvirni ugovor do kraja 2023. godine koji uključuje modernizaciju i proširenje njihove radijske pristupne mreže korištenjem najnovijih tehnoloških rješenja iz portfelja Ericssonovog radijskog sustava (Ericsson Radio System – ERS).

S operatorom Hrvatski Telekom nastavljene su intenzivne aktivnosti na modernizaciji kompletne mobilne mreže što će znatno povećati kapacitet mreže i omogućiti uvođenje 5G tehnologije. Do sada je uspješno modernizirano više od 90 posto mreže i postignute su znatno veće brzine prijenosa.

>>HT-ova mreža do kraja godine bit će spremna za 5G tehnologiju

U segmentu ICT za Industriju i društvo kompanija Ericsson Nikola Tesla nastavlja aktivnosti na projektima u području e-Zdravstva, e-Poslovanja (zemljišne knjige i katastar) i javne sigurnosti (nadzor državne granice).

Na izvoznim tržištima u tijeku je implementacija projekata modernizacije mobilnih mreža s kupcima u Bosni i Hercegovini, Crnoj Gori, Kosovu i Bjelorusiji.

Predsjednica kompanije Gordana Kovačević istaknula je okvirni ugovor sa strateškim partnerom HT Eronetom za širenje LTE mreže na području cijele Bosne i Hercegovine. Ericsson Nikola Tesla jedini je isporučitelj radijske pristupne mreže HT Eroneta, a zahvaljujući opremi radijskog sustava, koja je spremna za 5G i IoT, HT Eronet će, u budućnosti, moći jednostavno prijeći na 5G tehnologiju.

>>Ericsson Nikola Tesla i HT Eronet potpisali ugovor za širenje LTE mreže

Kontinuirani rast na internom tržištu

Poslovanje na Ericssonovom tržištu bilježi kontinuirani rast zahvaljujući novim odgovornostima u području 4G/5G mobilnih sustava, kvaliteti obavljenih poslova te kompetencijama stručnjaka u razvojno-istraživačkom centru kao i ekspertnim centrima za usluge i rješenja.

Kompanija kći, Ericsson Nikola Tesla Servisi, već pet godina pruža usluge projektiranja, izgradnje, nadzora i održavanja telekomunikacijske mrežne infrastrukture Hrvatskom Telekomu u segmentu Usluga upravljanja. Do sada je realizirano niz zahtjevnih ciljeva u području planiranja i izgradnje, spajanja korisnika na optičku infrastrukturu te na proširenju kapaciteta i pokrivanja mobilnim širokopojasnim pristupom (MBB).

Kada govorimo o financijskim rezultatima, bruto dobit bilježi porast od 7,2 posto u odnosu na isto razdoblje prethodne godine kao rezultat porasta prihoda od prodaje, dok je operativna dobit veća 9,9% kao rezultat porasta bruto dobiti uz istovremeno zadržavanje ukupnih prodajnih i administrativnih troškova na gotovo istoj razini.

Pad bruto marže

Bruto marža niža je 0,9 postotnih poena uslijed intenzivnog angažmana radnog kapitala na projektima s ključnim kupcima. Dobit prije oporezivanja veća je 11,2 posto kao rezultat veće operativne dobiti uz pozitivni financijski utjecaj tečajnih razlika, dok je neto dobit, uz navedene efekte te efekte poreznog rasterećenja, veća 29,6% te iznosi 80,8 milijuna kuna.

Ostvaren je novčani tok od poslovnih aktivnosti od 86 milijuna kuna, a ukupna novčana sredstva uključujući kratkotrajnu financijsku imovinu krajem trećeg tromjesečja iznose 157,8 milijuna kuna.

Učinkovitost obrtnog kapitala mjerena u danima vezivanja obrtnih sredstava iznosi 40 dana, a ako se isključe usluge za Ericsson učinkovitost obrtnog kapitala je 102 dana. Stopa konverzije novca je 54 posto.

“Kako bismo osigurali daljnji razvoj poslovanja i bili konkurentni, u središtu naše pozornosti i dalje ostaje troškovna i operativna učinkovitost te strateško upravljanje rizicima”, poručila je predsjednica kompanije Gordana Kovačević.