Erste factoring od 23. lipnja pripojen matičnoj banci

Osim prilagodbe poslovnog modela novim tržišnim uvjetima i trendovima, razlog za pripajanje je osiguravanje dugoročne kvalitetne tehnološke i infrastrukturne podrške za daljnji razvoj faktoringa

43
Erste factoring

Nakon zaprimanja rješenja Hrvatske narodne banke kojim je Erste banci odobreno pripajanje društva Erste Factoring d.o.o., postupak pripajanja je i formalno okončan te segment faktoringa te pružanje navedene usluge klijentima počevši s 23. lipnjom postaje integralni dio poslovanja i sastavni dio ponude Erste banke.

>>Erste: Do 31. srpnja bez naknade za podizanje gotovine na bankomatima

Pripajanjem Erste Factoringa banci klijentima će biti osigurana još kvalitetnija i efikasnija usluga u segmentu faktoringa, koji i dalje ostaje vrlo bitan segment u cjelokupnoj ponudi Erste grupe u Hrvatskoj. Naime, osim prilagodbe poslovnog modela novim tržišnim uvjetima i trendovima, razlog za navedenu odluku osiguravanje je dugoročne kvalitetne tehnološke i infrastrukturne podrške za daljnji razvoj faktoringa.

Uz navedeno, cilj pripajanja je kroz sinergiju postojećeg specijaliziranog znanja o faktoringu te cjelovite savjetodavne podrške u ostalim aspektima financijskog poslovanja, koju pruža Erste banka kroz rasprostranjenu mrežu svojih poslovnica i financijskih zastupnika, klijentima društva Erste Factoring, ali i svim ostalim korporativnim klijentima Erste grupe, omogućiti brže i jednostavnije vođenje njihovog osnovnog poslovanja.