InvestEU će omogućiti javne i privatne investicije vrijednije od 372 mlrd eura

InvestEU nastavlja uspješni model koji je donio Plan ulaganja za Europu i pod jedan krov stavlja EFSI i još 13 financijskih instrumenata EU

31
Teresa Czerwinska, potpredsjednica Europske investicijske banke [Izvor: HGK]

Europska investicijska banka, banka Europske unije, Predstavništvo Europske komisije u Hrvatskoj i Hrvatska gospodarska komora, predstavili su u četvrtak, 5. svibnja, partnerima u Hrvatskoj mogućnosti za nova zelena i održiva ulaganja, inovacije i otvaranje novih radnih mjesta koje otvara program InvestEU.

InvestEU ima za cilj omogućiti više od 372 milijarde eura javnih i privatnih investicija u europsko gospodarstvo periodu od 2021. do 2027. godine. Ova ulaganja omogućit će se na temelju proračunskog jamstva Europske unije u iznosu od 26,2 milijarde eura, a koje će se iskoristiti kako bi se poduprla ulaganja provedbenih partnera programa InvestEU, poput Europske investicijske banke (EIB).

“InvestEU će dati značajan poticaj ulaganjima u mnoga kritična područja gospodarstva diljem EU-a. Program je osmišljen kao ključni element dosad najvećeg paketa mjera za poticaja oporavka od pandemije COVID-19 koji je EU predložila, te pomoći u izgradnji zelenijeg, digitalnijeg i otpornijeg europskog gospodarstva. InvestEU će također pomoći Europi izaći na kraj s novim izazovima, uključujući i one nastale zbog rata u Ukrajini”, rekla je potpredsjednica Europske investicijske banke Teresa Czerwinska. Dodala je kako će EIB će biti vitalni dio provedbe ovog programa putem kojih će se povećati ulaganja u čistu energiju, obrazovanje, digitalizaciju, urbanu infrastrukturu.

EFSI i 13 drugih instrumenata pod istim krovom

Program InvestEU nastavlja uspješan model za mobiliziranje investicija koji je donio Plan ulaganja za Europu, tzv. Junckerov plan, te pod jedan krov stavlja kako Europski fond za strateška ulaganja (EFSI) tako i 13 drugih financijskih instrumenata EU-a.

Kao država članica EU-a, Hrvatska će također imati priliku ubrzati svoj zeleni i održivi razvitak na temelju dugoročnog financiranja koje donosi InvestEU, prije svega kroz ulaganja u digitalnu infrastrukturu, inovacije, tehnologije i vještine. Tako će se dodatno osnažiti građane i gospodarstvo EU-a tehnologijama nove generacije te ubrzati provedba Zelenog dogovora EU kroz mobiliziranje privatnih ulaganja u projekte koji su prioritetni za EU, kao što su europski zeleni dogovor i digitalna tranzicija.

Predstavnici Europskog investicijskog fonda (EIF), članice EIB grupe, posebno su upoznali hrvatske financijske institucije i obrazovne institucije s njima relevantnim komponentama programa InvestEU, prije svega s InvestEU Portfolio Guarantee mehanizam.

Jedna od savjetodavnih službi EIB Grupe, Europska lokalna energetska pomoć (ELENA), predstavnicima je državnog sektora predstavila kako mogu koristiti besplatne usluge koje će pružati u okviru InvestEU, uključujući i bespovratna sredstava koja su rezervirana za razvoj projekata energetske učinkovitosti i održivog gradskog prometa u Hrvatskoj.

Ulaganja, inovacije i nova radna mjesta za EU

InvestEU ima tri glavne komponente – Fond InvestEU, savjetodavni InvestEU Advisory Hub, te InvestEU Portal. Fond InvestEU ima za cilj osigurati javna i privatna ulaganja u iznosu od 372 milijarde eura i to na temelju proračunskog jamstva koje je u iznosu od 26,2 milijarde eura dala EU kako bi se poduprla ulaganja provedbenih partnera poput Grupe Europske investicijske banke (EIB) i drugih financijskih institucija.

InvestEU Advisory Hub pruža tehničku podršku i pomoć, uključujući izgradnju kapaciteta, ulagačima u projekte i subjekte – privatnim i javnim – pomažući u pripremi, razvoju, strukturiranju i provedbi investicijskih projekata.

Portal InvestEU ima zadatak okupiti na jedno mjesto ulagače i promicatelje projekata, te omogućiti jedinstvenu platformu na razini EU, kako bi baza podataka u prilikama za ulaganje unutar EU bila lako i jednostavno dostupna investitorima.

Program InvestEU također otvara mogućnost državama članicama da u njega uplate dodatna sredstva i tako povećaju iznos jamstava i koje je već odobrila EU i to dobrovoljnim usmjeravanjem dijela svojih fondova kohezijske politike ili svojih RRF sredstava.

Europska investicijska banka

Europska investicijska banka (EIB) je institucija Europske unije osnovana sa zadaćom dugoročnog kreditiranja, a u vlasništvu je njenih država članica. Svoja dugoročna sredstva stavlja na raspolaganje za potrebe zdravih ulaganja koja doprinose ostvarivanju ciljeva politika EU-a.

Europski investicijski fond

Europski investicijski fond (EIF) se specijalizirao za rizično financiranje malih i srednjih poduzeća na cijelom prostoru Europe. Razvojem i ponudom ciljanih financijskih proizvoda svojim posrednicima poput banaka, jamstvenih i leasing-društava, davatelja mikrokredita i fondova rizičnog kapitala s privatnom ponudom, EIF olakšava pristup financijskim sredstvima za potrebe MSP-ova. EIF promiče ciljeve EU-a, posebno u području poduzetništva, rasta, inovacija, istraživanja i razvoja, zapošljavanja i regionalnog razvoja, te ostvaruje odgovarajući povrat za svoje dioničare zahvaljujući politici komercijalnog određivanja cijena i uravnoteženosti prihoda koji se temelje na naknadama i riziku.

Europska investicijska banka u Hrvatskoj

Otkako je banka EU-a započela s poslovanjem u Hrvatskoj, ukupni krediti EIB-a u našoj zemlji dosegli su 7,06 milijarda eura. EIB ulaže u ključne sektore hrvatskoga gospodarstva kao što su promet, okoliš, energetska infrastruktura, proizvodnja i uslužne djelatnosti. Jedna od okosnica rada banke EU-a odnosi se na promicanje malih i srednjih poduzeća poboljšanjem njihovoga pristupa dugoročnom financiranju posredstvom domaćih financijskih institucija.