Mirovinski fondovi nadomak vrijednosti od 100 mlrd kuna

Od toga se oko 30 milijardi kuna odnosi na zaradu koju su osiguranicima u razdoblju od 2002. do danas ostvarila četiri mirovinska društva koja upravljaju obveznim mirovinskim fondovima u Hrvatskoj, a oko 70 milijardi kuna odnosi se na neto uplate

u 16:04 Zadnja izmjena: 01.02.2019 u 16:04
93
mirovinski fondovi

Neto vrijednost imovine svih obveznih mirovinskih fondova u Hrvatskoj uskoro će dosegnuti vrijednost od sto milijardi kuna (na dan 29. siječnja 2019. izniosila je 99,7 mlrd kuna). Od toga se oko 30 milijardi kuna odnosi na zaradu koju su osiguranicima u razdoblju od 2002. do danas ostvarila četiri mirovinska društva koja upravljaju obveznim mirovinskim fondovima u Hrvatskoj, a oko 70 milijardi kuna odnosi se na neto uplate.

>>Građanima nedostaje svijest o potencijalu nebankovnog financijskog sektora

Mirovinski fondovi značajan su institucionalni investitor čiji investicijski potencijal kontinuirano raste. U posljednjih deset godina udjel imovine mirovinskih fondova u ukupnoj imovini financijskog sustava porastao je s nešto manje od pet na 17 posto. O njihovom investicijskom potencijalu najbolje svjedoči i podatak da imovina obveznih mirovinskih fondova čini oko 27 posto hrvatskog BDP-a.

U obveznim mirovinskim fondovima ukupno je 1.940.976 osiguranika, a 97,98 posto ih se nalazi u fondovima kategorije B, u kategoriji C ih je 1,7 posto, a najmanje ih je u kategoriji A, tek njih 0,32 posto.

U 2018. prosječan prinos obveznih mirovinskih fondova u kategoriji A iznosio je 0,84 posto, u kategoriji B 1,02 posto, a u kategoriji C 2,94 posto. Od početka rada mirovinskih fondova prosječan prinos u kategoriji A iznosi 7,27 posto, u kategoriji B 5,52 posto, a u kategoriji C 5,98 posto (29.01.2019.).

Prosječna vrijednost na računu svakog člana obveznog mirovinskog fonda iznosi 51.384,14 kuna. Očekuje se da će taj iznos, kao i ukupan iznos imovine u obveznim mirovinskim fondovima, još nekoliko godina snažno rasti s obzirom da se u idućih nekoliko godina ne očekuje značajniji odljev sredstava zbog isplate mirovina.

Ograničena diversifikacija

Najveći dio imovine uložen je u hrvatske državne obveznice, dok se, zasad ograničena, diversifikacija nastoji postići kroz izloženost različitim domaćim i inozemnim sektorima.
Izmjene Zakona o obveznim mirovinskim fondovima koje su stupile na snagu početkom 2019. godine donesene su kako bi se unaprijedilo poslovanje subjekata mirovinskog sustava, a donijet će koristi svim članovima obveznih mirovinskih fondova.

>>Mirovinski sustav: Što se promijenilo nakon 1. siječnja

Najvažnije izmjene odnose se na smanjenje naknada koje za svoj rad naplaćuju mirovinska društva (ulazne naknade i naknade za upravljanje), odluku o raspoređivanju novih osiguranika koji sami ne odaberu fond u fondove kategorije A na osnovu rizikom prilagođenih prinosa, obavezno ulaganje sredstava mirovinskih društava u edukaciju i jačanje financijske pismenosti građana, mogućnost prelaska osiguranika iz drugog u prvi mirovinski stup po ostvarenju prava na mirovinu, imenovanje predstavnika članova mirovinskih fondova u nadzorni odbor mirovinskog društva, detaljnije propisivanje kriterija za prepoznavanje sukoba interesa.

Tome treba dodati i unaprjeđenje ulaganja i to u infrastrukturne projekte i startupove kao nove klase imovine, ulaganja u dionice vezana uz benchmark i informiranje javnosti o odstupanjima, uređenje ulaganja u depozite/novac kod povezanih osoba i dr.

Najveći izazov svakako će biti utjecaj očekivanog rasta kamatnih stopa, koji utječe na smanjenja cijena obveznica, koje u ukupnoj strukturi čine značajan dio imovine mirovinskih fondova. Uz neizvjesnost oko usporavanja globalnog gospodarstva tu je i očekivano povećanje ulaganja u druge klase imovine odnosno povećanje diversifikacije ulaganja s ciljem smanjenje rizika. Osim toga, tu je i dugogodišnji izazov oživljavanja domaćeg tržišta kapitala. Naposljetku, cilj HANFA-e u narednom razdoblju je potaknuti korištenje principa društveno odgovornog financiranja pri investiraju imovine mirovinskih fondova.

Dobrovoljni mirovinski fondovi

U segmentu dobrovoljnih mirovinskih fondova postoji još značajan potencijal rasta. Imovina otvorenih dobrovoljnih mirovinskih fondova trenutačno iznosi 4,3 milijuna kuna (29.1.2019.), a zatvorenih 930 milijuna kuna (stanje 29.1.2019.). Posljednji dostupni podaci o broju članova za kraj prosinca 2018. govore da je u dobrovoljnim mirovinskim fondovima bilo nešto više od 305 tisuća članova.