Zaba od 1. srpnja snižava kamate na kredite

Kamatne stope umanjene su i do 0,24 postotna poena ovisno o valuti i vrsti kredita, a bit će vidljive na ratama kredita koje dospijevaju u kolovozu

u 10:21 Zadnja izmjena: 13.06.2018 u 12:47
154
kamatne stope
Zagrebačka banka - Gradska štedionica

Zagrebačka banka objavila je kako se, slijedom kretanja Nacionalne referentne stope (NRS), od 1. srpnja snižavaju promjenjive kamate stope na postojeće kredite građanima.

Kamatne stope umanjene su i do 0,24 postotna poena ovisno o valuti i vrsti kredita, a bit će vidljive na ratama kredita koje dospijevaju u kolovozu.

Na postojeće stambene i druge kredite kod kojih se kao parametar koristi šestomjesečna NRS1, za kredite u kunama kamatna stopa smanjit će se za 0,09 postotnih poena, dok će se za kredite vezane uz valutu EUR kamatna stopa smanjiti za 0,24 postotna poena. Kod ostalih postojećih kredita, kod kojih Banka koristi šestomjesečnu NRS2, doći će do smanjenja kamatne stope kredita u kunama za 0,07 postotnih poena, a za kredite vezane uz valutu EUR smanjenje će iznositi 0,21 postotnih poena.

Sve klijente banka će do 15. lipnja 2018. obavijestiti o navedenom smanjenju, o umanjenoj visini anuiteta, kao i o novom otplatnom planu.

 NRS-a je smanjena već 11. put zaredom

Od prve objave Nacionalne referentne stope 7. prosinca 2012. NRS-a je smanjena već jedanaesti put zaredom. Kamatne stope umanjene su između 1,63 i 1,81 postotna poena za kune te između 2,65 i 2,66 postotnih poena za eure, ovisno o vrsti kredita. Za iste vrijednosti smanjene su i kamatne stope na postojeće kredite građanima u Zagrebačkoj banci.

Nacionalna referentna kamatna stopa prosječni je trošak financiranja bankarskog sektora, a izračunava ju Hrvatska udruga banaka (HUB) na osnovi objavljenih podataka Hrvatske narodne banke. NRS1 predstavlja troškove financiranja iz sredstava prikupljenih depozita fizičkih osoba, a NRS2 troškove financiranja iz sredstava prikupljenih depozita fizičkih i pravnih osoba nefinancijskog sektora.

Sljedeće usklađenje promjenjivih kamatnih stopa na kredite građanima bit će 1. siječnja 2019.