Neto dobit Zagrebačke banke 1,86 milijardi kuna

Rast neto dobiti rezultat je balansiranog poslovnog modela, stabilnog rezultata iz operativnog poslovanja te dobrog upravljanju rizicima, navodi se u izvješću.

u 5:42 Zadnja izmjena: 25.02.2019 u 17:06
121
Zagrebačka banka d.d.

Zagrebačka banka d.d. ostvarila je u 2018. godini dobit nakon oporezivanja u iznosu od 1,86 milijardi kuna. Poslovni prihodi iznose 4,52 milijarde kuna, a troškovi poslovanja 1,84 milijarde kuna, navodi se u nerevidiranom financijskom izvješću Zagrebačke banke za prošlu godinu.

Neto dobit je više nego udvostručena u usporedbi s 2017. godinom, rast je iznosio 121,3 posto. Poslovni prihodi porasli su 6,6 posto, a troškovi poslovanja 2,2 posto. Rast neto dobiti rezultat je balansiranog poslovnog modela, stabilnog rezultata iz operativnog poslovanja te dobrog upravljanju rizicima, navodi se u izvješću.

Stopa adekvatnosti kapitala je na razini od 26,3 posto. Banka ima solidan potencijal poduprijeti kreditnu aktivnost i razvojne potencijale svojih klijenata te time pridonijeti napretku gospodarstva i društva u kojem posluje, poručuju iz Zagrebačke banke.

“Ostvarili smo sve ciljeve Strateškog plana. Slijedom pozitivnih trendova u okruženju ostvaren je rast kredita stanovništvu, trgovačkim društvima i javnom sektoru. Banka ima vodeću tržišnu poziciju u svim segmentima, povećan je broj klijenata te korisnika mobilnog i internetskog bankarstva. Svojim dioničarima osigurali smo primjeren povrat na uložen kapital.

Nastavili smo transformirati poslovanje. Uvodimo Agile metodologiju s ciljem unapređenja iskustva i zadovoljstva klijenata, povećanja operativne učinkovitosti, primjene novih tehnologija, uspostave novog načina rukovođenja, razvoja kompetencija naših zaposlenika te održivosti poslovnih rezultata”, navodi se također u izvješću.

Ključni pokazatelji poslovanja

 • Poslovni prihodi: 4.523 milijuna kuna
 • Troškovi poslovanja: 1.842 milijuna kuna
 • Dobit od poslovanja prije vrijednosnih usklađenja i rezerviranja za gubitke: 2.681 milijun kuna
 • Troškovi vrijednosnih usklađenja i rezerviranja: 570 milijuna kuna
 • Neto krediti komitentima: 65.870 milijuna kuna
 • Depoziti komitenata: 83.153 milijuna kuna

Poslovni prihodi iznose 4.523 milijuna kuna, povećani su za 281 milijun kuna (+6,6%):

 • Neto prihod od kamata iznosi 2.667 milijuna kuna, pod utjecajem je smanjene neto kamatne marže.
 • Neto prihod od provizija i naknada iznosi 1.099 milijuna kuna, što je povećanje od 54 milijuna kuna (+5,2%), uslijed porasta naknada za platni promet, naknada za kartično poslovanje te ostalih naknada.
 • Neto dobit od trgovanja i ostali prihodi iznose 757 milijuna kuna, povećani su za 282 milijuna kuna (+59,4%), zbog viših neto prihoda od trgovanja i prihoda od dividendi.

Troškovi poslovanja iznose 1.842 milijuna kuna, veći su za 40 milijuna kuna (+2,2%). Omjer troškova i prihoda iznosi 40,73%.

Dobit od poslovanja prije vrijednosnih usklađenja i rezerviranja za gubitke iznosi 2.681 milijun kuna. Povećanje od 241 milijun kuna (+9,9%) rezultat je prethodno opisanih kretanja poslovnih prihoda i troškova poslovanja.

Troškovi vrijednosnih usklađenja i rezerviranja za gubitke iznose 570 milijuna kuna, manji su za 864 milijuna kuna. Tijekom 2017. godine znatno su povećane rezervacije po plasmanima trgovačkim društvima. U 2018. godini smanjen je udio loših kredita te je povećan omjer pokrivenosti loših kredita rezerviranjima.

Imovina Banke iznosi 113.243 milijuna kuna, povećana je za 11.059 milijuna kuna (+10,8%):

 • Neto krediti komitentima iznose 65.870 milijuna kuna, povećani su za 3.545 milijuna kuna (+5,7%). Uslijed pozitivnih trendova u okruženju ostvaren je porast kreditne aktivnosti u poslovanju sa stanovništvom, trgovačkim društvima i javnim sektorom. Ukupni volumen kredita povećan je i pripajanjem Prve stambene štedionice d.d. Zagrebačkoj banci d.d.
 • Depoziti komitenata čine primarni izvor financiranja. Iznose 83.153 milijuna kuna i povećani su za 5.353 milijuna kuna (+6,9%), značajno i slijedom pripajanja Prve stambene štedionice d.d. Omjer kredita i depozita iznosi 79,22%.
 • Depoziti banaka i uzeti zajmovi iznose 11.066 milijuna kuna. Povećani su za 6.031 milijun kuna (+119,8%) upravljanjem strukturom bilance.
 • Kapital i rezerve – na razini 16.424 milijuna kuna. Stopa adekvatnosti kapitala – na razini 26,3% (31. prosinca 2017. godine: 28,1%).