Zahtjevi za subvencioniranje stambenih kredita zaprimaju se od 28. rujna

Zahtjev za subvencioniranje kredita, zajedno sa zahtjevom za stambeni kredit, podnosi se odabranoj kreditnoj instituciji koja zatim taj zahtjev prosljeđuje APN-u. Zahtjev bankama može se podnijeti i ranije, kako bi one bile spremne što prije predati dokumentaciju APN-u

62
subvencioncioniranje stambenih kredita

Agencija za pravni promet i posredovanje nekretninama objavila je oglas o početku subvencioniranja stambenih kredita. Zahtjevi za subvencioniranje stambenih kredita počet će se zaprimati od 28. rujna 2020. godine. Zaprimljeni zahtjevi razmatrat će se prema vremenu zaprimanja potpunih zahtjeva u APN-u, a odobravat će se do utroška planiranih sredstava.

Na poziv se mogu prijaviti svi mlađi od 45 godina koji u svom vlasništvu nemaju stan ili kuću. Subvencioniranje kredita odobravat će se za kupnju stana ili kuće, odnosno gradnju kuće do najviše 1500 eura po metru kvadratnom, a najviši iznosa kredita ograničen je na 100.000 eura u kunskoj protuvrijednosti.

Rok otplate kredita ne smije biti kraći od 15 godina. Visina subvencije ovisi o indeksu razvijenosti mjesta na kojem se nekretnina kupuje, odnosno gradi, a kreće se u rasponu od 30 do 51 posto iznosa rate kredita.

Zahtjev za subvencioniranje kredita, zajedno sa zahtjevom za stambeni kredit, podnosi se odabranoj kreditnoj instituciji koja zatim taj zahtjev prosljeđuje APN-u. U ovom krugu u programu subvencioniranja stambenih kredita sudjeluje 14 banaka. Efektivne kamatne stope koje su banke ponudile u rasponu su od 2,12 do 3,50 posto.

>>Popis svih općina i gradova s postotcima subvencioniranja sukladno indeksu razvijenosti 

Popis odabranih kreditnih institucija s kojima je sklopljen Ugovor o davanju subvencioniranih kredita

Kreditne institucija Ponuđena EKS*
kn eur
Hrvatska poštanska banka 2,12 2,12
Zagrebačka banka 2,22 2,22
OTP banka 2,32 2,22
Istarska kreditna banka 2,44 2,26
Privredna banka Zagreb 2,48 2,48
Podravska banka 2,59 2,59
Raiffeisen banka 2,70 2,40
Karlovačka banka 2,70 2,60
Agram banka 2,79 2,79
BKS banka 2,89 2,25
Erste banka 2,99 2,45
Kentbank 3,06 2,99
Samoborska banka 3,26 3,26
Croatia banka 3,50 3,50
*EKS – efektivna kamatna stopa na kredit sukladno članku 11. Zakona o subvencioniranju stambenih kredita na prvih pet godina otplate ne može biti viša od 3,75 posto, a najmanje sljedeće dvije godine neće biti viša od 10 posto efektivne kamatne stope određene za prvih pet godine otplate kredita. Efektivna kamatna stopa je kamatna stopa koja odražava sve troškove kredita, uključujući naknade, osiguranja, depozit i ostale izravno povezane troškove kredita.

>>Za subvencionirane stambene kredite banke nude EKS od 2,12 do 3,50 postu

Svrha programa subvencioniranja stambenih kredita je da država putem Ministarstva graditeljstva I APN-a pomogne mladim obiteljima pri otplati kredita za kupnju stana ili kuće, odnosno za izgradnju kuće. Osnovni rok trajanja subvencije je pet godina, no rok se produžuje za dvije godine za svako novorođeno dijete za vrijeme trajanja subvencije te za godinu dana za svako dijete koje osoba ima u vrijeme prijave za kredit.

U praksi to znači da će subvencija za obitelj koja ima dvoje djece prilikom prijave umjesto pet trajati sedam godina, a ako dobiju još jedno dijete tijekom tih sedam godina trajanje subvencije produžit će se za još dvije godine tako da će subvencija trajati ukupno devet godina.

Subvencija se produžuje za godinu dana i u slučaju da je podnositelj zahtjeva ili član njegova obiteljskog domaćinstva utvrđenog invaliditeta većeg od 50 posto tjelesnog oštećenja.

Detaljnije informacije o tome kako zatražiti subvenciju za stambeni kredit te o dokumentima koji su za to potrebni možete pročitati na portalu točkkanai.hr.