Akademija poslovnih vještina za menadžere organizacija civilnog društva i društvenih poduzeća

Akademiju je pokrenulo Učilište za društvenu ekonomiju, ustanova za obrazovanje odraslih iz Čakovca u vlasništvu ACT Grupe, u suradnji s poduzećima A1 Hrvatska, Erste banka, INA – Industrija nafte, d.d, Philip Morris Zagreb i PwC

102
Akademija poslovnih vještina
Teo Petričević, voditelj Akademije poslovnih vještina

U utorak 30. listopada otvorene su prijave za novi jednogodišnji program edukacija za menadžere organizacija civilnog društva i društvenih poduzeća – Akademija poslovnih vještina – koji će se odvijati kroz inovativan model volontiranja najboljih stručnjaka iz poslovnog sektora.

Akademiju je pokrenulo Učilište za društvenu ekonomiju, ustanova za obrazovanje odraslih iz Čakovca u vlasništvu ACT Grupe, u suradnji s poduzećima A1 Hrvatska, Erste&Steiermärkische Bank, INA – Industrija nafte, d.d, Philip Morris Zagreb i PwC Hrvatska.

Pohađanjem Akademije poslovnih vještina  direktori, predsjednici, voditelji odjela, većeg programa ili projekta u organizaciji civilnog društva ili društvenom/impact poduzeću će, zahvaljujući iskustvima stručnjaka iz poslovnog sektora, steći znanja iz područja menadžmenta, leadershipa, marketinga i financija te dobiti priliku za umrežavanje s  najboljim menadžerima u organizacijama društvene ekonomije.

“U Hrvatskoj je korporativno volontiranje jedan od novijih oblika društveno odgovornog poslovanja i kao takvo još uvijek nedovoljno prepoznato. Riječ je o vrlo specifičnom načinu pridonošenja boljitku zajednici u kojoj poduzeće djeluje, jer diverzificira načine na koje poslovni sektor može filantropski djelovati”, rekao je prilikom otvaranja prijava Teo Petričević, voditelj Akademije poslovnih vještina.

Suradnja s poslovnim sektorom

“Poslovnom sektoru se otvara mogućnost da zaposlenici volontirajući pružaju svoju ekspertizu pro-bono, na korist organizacijama koje stvaraju društvenu dobrobit. Upravo na taj način djelovat će i Akademija poslovnih vještina. Radujemo se što smo već za prvu godinu programa u poslovnom sektoru pronašli iznimno kvalitetne, stručne i zainteresirane partnere za ovakav tip društvenog angažmana”, pojasnio je Petričević.

>>Humana Nova razvija digitalnu platformu za prodaju poduzećima

Prijave za prvu generaciju od 25 polaznika Akademije poslovnih vještina otvorene su do ponedjeljka, 12. studenoga u 12 sati na web stranicama programa.

Kurikulum Akademije poslovnih vještina

Program će odvijati od studenog 2018. do svibnja 2019. u Zagrebu, a uključivat će 10 cjelodnevnih edukacija iz sljedećih tema:

  • menadžerske vještine,
  • odlučivanje,
  • planiranje,
  • organiziranje,
  • komunikacija,
  • upravljanje ljudskim potencijalima,
  • vođenje,
  • prodaja,
  • financije
  • te mjerenje društvenog utjecaja.

Kurikulum je definiran na temelju istraživanja među potencijalnim korisnicima, cjelovit je i sveobuhvatan, i u potpunosti odgovara potrebama voditelja većih neprofitnih organizacija i društvenih poduzetnika u Hrvatskoj, navodi se u priopćenju ACT grupe.