Horizontalne teme – dodana vrijednost EU projektima

Mjere predstavljaju usklađivanje s horizontalnim politikama Europske Unije i osiguravanje pozitivnog utjecaja na iste donosi dodatne bodove prilikom vrednovanja prijave EU projekata

108

Prijavitelj EU projekta svladao je specifične i opće ciljeve EU natječaja, vlastitu logičku matricu, strukturu i gabarite projektnih troškova za željene aktivnosti. Iscrpljenog su ga na kraju projektne prijave dočekale horizontalne mjere. To je onaj dio o kojem predavači na seminaru o EU projektima pričaju nakon ručka, pa se uz pun želudac i brzinski odrađenu temu ne čine osobito važnim. Ali ovo se sad ne čini baš tako trivijalno. I kakve to uopće veze ima s njegovim projektom?

Doista, horizontalne mjere se ponekad čine udaljene od željenih ishoda projekta, ali nužne su pri ispunjavanju prijave EU projekta pa ih je dobro razumjeti.

Primjerice, natječajima za projekte ruralnog turizma horizontalne mjere donijele su dodatne bodove osiguravanjem digitalne pristupačnosti mrežnih stranica OPG-ova.

Adresiranje horizontalnih tema bliskije je projektima koji se prijavljuju na natječaje Europskog socijalnog fonda, jer su u suštini više usmjereni na društvenu okolinu i marginalizirane skupine. Neki od ESF projekata su primarno okrenuti smanjenju marginaliziranosti pojedinih društvenih skupina, pa su horizontalne mjere utkane u njihove glavne projektne aktivnosti.

Uključivanje horizontalnih mjera pri razvoju poduzetničkih EU projekata u sklopu Europskog fonda za regionalni razvoju prijavitelji ne dočekuju uvijek s oduševljenjem. Međutim, to je kratkovidno razmišljanje jer takve se aktivnosti u širem kontekstu smatraju društveno odgovornim poslovanjem. Pa se uz minimalno ulaganje, gdje EU pokriva do 80 posto troška, razvija pozitivan imidž poduzeća u javnosti te jača employer branding kod zaposlenika.

Ishodište horizontalnih mjera su aktualne EU politike. One odražavaju opće i multidisciplinirane teme i odnose se na temeljna društvena načela kao što su demokracija, jednakost, održivost i dobro upravljanje.

Mjere predstavljaju usklađivanje s horizontalnim politikama Europske Unije i upravo zbog toga donose dodatne bodove prilikom vrednovanja prijave EU projekata.

Tri istaknute horizontalne teme u EU programskom razdoblju 2014. – 2020. bile su:

  • promicanje održivog razvoja,
  • ravnopravnost spolova te
  • jednake mogućnosti i nediskriminacija.

Smisao jednakih mogućnosti i nediskriminacije je osigurati svima mogućnost korištenja javno dostupnih resursa, sudjelovanje u javnom i društvenom životu, pristup radnom mjestu i odgovarajuće uvjete rada, prilagodbom infrastrukture i prostora.

Preduvjet uključivanja osoba s invaliditetom u život zajednice na ravnopravnoj osnovi s ostalim građanima jest pristupačnost (eng. Accessibility). Specifičan segment pristupačnosti je informacijsko-komunikacijska pristupačnost. No, tome ćemo se više  posvetiti u sljedećoj objavi.

>>Informacijsko komunikacijska pristupačnost čini EU projekte uključivima


Objava ovog teksta financirana je sredstvima Europskog fonda za regionalni razvoj. Sadržaj teksta je isključiva odgovornost Omolab komunikacije d.o.o.