Očuvanje radnih mjesta: Kako staru mjeru zamijeniti novom

Od 26. listopada do 25. siječnja 2021. zaprimaju se zahtjevi za potporu za očuvanje radnih mjesta za listopad, studeni i prosinac. Korisnici mjere rujan-prosinac, koji su zahtjev predali od 15. rujna do 26. listopada, mogu sami odlučiti hoće li u listopadu korisitit mjeru pod istim uvjetima ili će se opredijeliti za novu mjeru

190
potpore listopad prosinac

Upravno vijeće Hrvatskog zavoda za zapošljavanje prihvatilo je 22. listopada nove, prilagođene mjere za očuvanje radnih mjesta. Prema novim pravilima objedinjena je mjera za pomoć mikropoduzetnicima i mjera za pomoć ugroženim djelatnostima.

Uvedena je nova mjera koja će zamijeniti Potporu za očuvanje radnih mjesta u djelatnostima pogođenima koronavirusom (COVID-19) za rujan – prosinac, te Potporu za očuvanje radnih mjesta u djelatnostima pogođenima Koronavirusom (COVID – 19) za rujan – prosinac – Mikropoduzetnici.

Potporu će, osim poslodavaca iz ugroženih sektora, moći koristiti i svi poslodavci koji ne mogu obavljati djelatnost sukladno Odlukama Stožera civilne zaštite (nacionalnog, županijskog, jedinica lokalne samouprave) ili odlukom epidemiologa, poslodavci kojima je na bilo koji način ograničen rad Odlukama Stožera civilne zaštite (nacionalnog, županijskog, jedinica lokalne samouprave), te mikropoduzetnici bez obzira na djelatnost. Mjere za mikropoduzetnike mogu koristiti samo poslodavci koji u trenutku predaje zahtjeva imaju 9 ili manje zaposlenih.

Mnogi mikropoduzetnici korisnici su mjere za očuvanje radnih mjesta koja je bila namijenjena isključivo mikropoduzetnicima i trebala je biti na snazi od rujna do prosinca, a prema kojoj je potpora iznosila 2000 kuna po radniku. Sada su potpore vezane uz razinu pada prihoda, a maksimalna potpora, za pad prihoda od 60 i više posto, iznosi 4000 kuna.

Osim toga, promijenjeno je razdoblje na kojem se promatra pad prihoda: umjesto mjeseca na mjesec, promatra se šestomjesečno razdoblje, drugi i treći kvartal, što bi mnogima po novim parametrima moglo biti povoljnije.

Zato bi mnogi korisnici mjera mogli poželjeti zamijeniti staru mjeru novom. Evo što biste terbali učiniti, ovisno o situaciji u kojoj se kao poslodavac nalazite.

Što ako…

Ako je poslodavcu odobren zahtjev za rujan po mjeri rujan-prosinac po djelatnostima ili mikropoduzetnici rujan-prosinac, a želi koristiti novu mjeru od listopada, potrebno je napraviti odustanak po mjeri rujan-prosinac po djelatnostima/mikropoduzetnici rujan-prosinac i podnijeti novi zahtjev za mjeru Listopad – prosinac

Ako poslodavcu zahtjev za rujan još nije obrađen po mjeri Rujan-prosinac po djelatnostima ili mikropoduzetnici Rujan-prosinac, rujan će se ocijeniti prema uvjetima mjere Rujan-prosinac važećim u trenutku predaje zahtjeva. Ako želi koristiti novu mjeru od listopada, poslodavac mora napraviti odustanak po mjeri Rujan-prosinac i podnijeti novi zahtjev za mjeru Listopad – prosinac. Ako poslodavac ne želi da mu se zahtjev za listopad po mjeri Rujan–prosinac obrađuje po novoj mjeri listopad–prosinac, potrebno je to javiti putem obrasca za upite, a kao vrstu pitanja odabrati „mjera listopad-prosinac“

Ako je poslodavcu zahtjev za rujan po mjeri Rujan-prosinac po djelatnostima ili mikropoduzetnici rujan-prosinac ocijenjen negativno i podnesen je prigovor na negativnu ocjenu koji je uvažen, rujan će se ocijeniti prema uvjetima mjere rujan-prosinac važećim u trenutku predaje zahtjeva. Ako želi koristiti novu mjeru od listopada, potrebno je napraviti odustanak po mjeri rujan-prosinac i podnijeti novi zahtjev za mjeru Listopad – prosinac.

Ako je poslodavac podnio novi zahtjev za listopad po mjeri Rujan-prosinac po djelatnostima/ mikropoduzetnici rujan-prosinac i još nije obrađen, isti će se ocijeniti prema uvjetima mjere Listopad –prosinac. Kroz dopunu zahtjeva potrebno je dostaviti dokaz o padu prihoda, a prema uvjetima mjere Listopad – prosinac. Ako poslodavac ne želi da mu se zahtjev za listopad po mjeri rujan–prosinac obrađuje po novoj mjeri listopad–prosinac, potrebno je javiti putem obrasca za upite, a kao vrstu pitanja odabrati „mjera listopad-prosinac“.

Ako je poslodavcu odobren zahtjev po mjeri rujan-prosinac, zahtjev je produžen na listopad i isplaćen je listopad, a poslodavac želi za listopad koristiti novu mjeru listopad–prosinac, mora napraviti odustanak po mjeri rujan–prosinac, napraviti povrat sredstava za listopad po mjeri rujan–prosinac, te podnijeti novi zahtjev za mjeru listopad–prosinac

Ako je poslodavcu odobren zahtjev po mjeri rujan-prosinac, zahtjev je produžen na listopad i isplaćen je listopad, a podnio je novi zahtjev po mjeri listopad–prosinac, poslodavac mora napraviti odustanak po mjeri rujan–prosinac te napraviti povrat sredstava za listopad po mjeri rujan–prosinac

Ako je poslodavcu odobren zahtjev po mjeri rujan-prosinac, zahtjev je produžen na listopad, isplaćen je listopad i želi ostati na mjeri rujan-prosinac, potrebno je javiti putem obrasca za upite, a kao vrstu pitanja odabrati „mjera listopad-prosinac“.

Visina potpore

Iznos potpore ovisit će o padu prihoda koji će se sada promatrati na šestomjesečnom razdoblju. Uspoređivat će se razdoblje od 1. travnja do 30. rujna 2021. s istim razdobljem prethodne godine, a pad prihoda mora biti najmanje 40 posto.

Puna potpora isplaćivat će se za radnika koji radi puno radno vrijeme, dok će se za radnike koji rade nepuno radno vrijeme isplaćivati srazmjerni dio prema odrađenim satima.

Iznos potpore ovisno o padu prihoda:

  • od 40,00% do 44,99% – 2.000,00 kn
  • od 45,00% do 49,99% – 2.500,00 kn
  • od 50,00% do 54,99% – 3.000,00 kn
  • od 55,00% do 59,99% – 3.500,00 kn
  • od 60% i više – 4.000,00 kn

Kod poslodavaca koji ne mogu obavljati djelatnost sukladno Odlukama Stožera civilne zaštite (nacionalnog, županijskog, jedinica lokalne samouprave) ili Odlukom epidemiologa potpore ovise o trajanju ograničenja odnosno zabrane:

  • 2000,00 kuna po radniku koji radi u punom radnom vremenu, odnosno srazmjerni dio po radniku prema broju sati rada u nepunom radnom vremenu ako je poslodavac Odlukom stožera ili Odlukom epidemiologa zatvoren od 1 do 14 dana
  • 4000,00 kuna po radniku koji radi u punom radnom vremenu, odnosno srazmjerni dio po radniku prema broju sati rada u nepunom radnom vremenu ako je poslodavac Odlukom stožera ili Odlukom epidemiologa zatvoren 15 ili više dana.

Osim toga, poslodavci su oslobođeni plaćanja doprinosa na iznos potpore.

Rokovi za zaprimanje zahtjeva

Zahtjevi se zaprimaju do 15. siječnja 2021. godine. Predaje se jedan zahtjev za cijelo razdoblje, a razdoblje u kojem će se potpore isplaćivati ovisi o tome kada je zahtjev predan.

  • Zahtjev zaprimljen od 15. listopada do 15. studenoga osigurava isplatu potpore od listopada do prosinca.
  • Zahtjev zaprimljen od 15. studenoga do 15. prosinca osigurava isplatu potpore od studenoga do prosinca.
  • Zahtjev zaprimljen od 15. prosinca do 15. siječnja osigurava isplatu potpore za prosinac.

Ako se zahtjev predaje zbog ograničenog ili onemogućenog rada odlukom Stožera, nakon isteka zabrane treba predati novi zahtjev kojim se ostvaruje potpora u mjesecu nakon isteka zabrane (ograničenja).

Ako je zabrana (ograničenje) rada od 14 dana produženo novom odlukom stožera, zahtjev treba dopuniti novom Odlukom Stožera kako bi se produžila njegova valjanost.