Umjetnicima za siječanj odobreno 847 potpora po 4000 kn

Za potpore koje obuhvaćaju razdoblje od 1. do 28. veljače 2021. godine donijet će se nova odluka, ovisno o mogućnostima i priljevu sredstava iz državnog proračuna

52
potpore za samostalne umjetnike

Ministarstvo kulture i medija provelo je evaluaciju zahtjeva pristiglih na Javni poziv za dodjelu potpora samostalnim umjetnicima koji profesionalno obavljaju samostalnu umjetničku djelatnost i kojima se doprinosi plaćaju iz proračuna Republike Hrvatske, a kojima je zbog pandemije koronavirusa onemogućeno ili bitno otežano umjetničko djelovanje. Zahtjevi su zaprimani do 25. siječnja 2021., a Ministarstvo je u skladu s objavljenim kriterijima donijelo popis pozitivno ocijenjenih zahtjeva za dodjelu potpore za siječanj.

Zahtjev je predalo 870 samostalnih umjetnika koji profesionalno obavljaju samostalnu umjetničku djelatnost i kojima se doprinosi plaćaju iz proračuna Republike Hrvatske, a kriterije za dodjelu potpora zadovoljilo je 847 umjetnika.

Potpore kao mjera pomoći uslijed pandemije koronavirusa zbog koje je onemogućeno ili bitno otežano obavljanje umjetničke djelatnosti u iznosu od 4000 kuna isplatit će na račune umjetnika do 15. veljače.

Za potpore koje obuhvaćaju razdoblje od 1. do 28. veljače 2021. godine donijet će se nova odluka, ovisno o mogućnostima i priljevu sredstava iz državnog proračuna. Za navedeno razdoblje nije potrebno ponovno podnositi nove zahtjeve, već će se odluke donositi na temelju ranije podnesenog zahtjeva.


Popis samostalnih umjetnika kojima su odobrene potpore

>>Objavljena dva poziva za potpore kulturnom i kreativnom sektoru

>>Kreativna i kulturna industrija: Festivalizacija je gotova