Vlada predlaže ukidanje ili smanjenje niza upravnih pristojbi

Predloženo je ukidanje pristojbi koje se plaćaju za izdavanje dokumenata ,ovjeravanje potpisa, izdavanje rješenja o otvaranju tvrtke,, katastarskih pristojbi, pristojbe iz područja tržišnog natjecanja, zaštite kulturne baštine...

43
e-Pristojbe

U javnu raspravu Ministarstvo financija uputilo je prijedlog Uredbe o tarifi upravnih pristojbi kojom se predlaže ukidanje ili smanjenje niza pristojbi koje naplaćuju tijela državne uprave. Pristojbe se više neće plaćati za 177 dokumenata, a broj tarifnih brojeva smanjio bi se sa 95 na 58. Največi broj pristojbi koje bi se trebale ukinuti i smanjiti odnosi se na građane, amanji na poduzetnike.

Predloženo je ukidanje pristojbi koje se plaćaju za izdavanje dokumenata, putovnica (35 kuna) i  vozačkih dozvola (15 kuna), odnosno za produženja njihova trajanja (5 kuna), izdavanja novih isprava umjesto izgubljenih ili uništenih, za ovjeravanje potpisa, izdavanje rješenja o otvaranju tvrtke, za izdavanje odobrenja mjesta za izgradnju naftovoda, plinovoda, produktovoda, koji prolazi preko područja više općina…

Predlaže se i ukidanje svih katastarskih pristojbi, pristojbi u području odgoja, obrazovanja i sporta, vodnog gospodarstva, prilikom stjecanja nekretnina, u sferi zaštite kulturne baštine te pristojbe koju plaćaju poduzetnici koji od AZTN-a traže ocjenu dopuštenosti koncentracije. Osnivači privatnih škola neće morati plaćati rješenje za otvaranje škole.

U obrazloženju prijedloga uredbe navodi se kako će se ukidanjem, odnosno djelomičnim ukidanjem upravnih pristojbi prihod državnog proračuna smanjiti za oko 80 milijuna kuna. Najveće rasterećenje za građane i gospodarstvenike, u visini od oko 69,3 milijun kuna, bit će u području unutarnjih poslova. Na katastarskim pristojbama rasterećenje iznosi oko 3,6 milijuna kuna godišnje, na prometnim pristojbama 2,6 milijuna kuna, na pristojbama u području zdravstva dva milijuna kuna te na pristojbama u području vodnog gospodarstva još 1,2 milijuna kuna.

S druge strane, zbog rasta cijena predleže se povećanje pristojbe za kratkoročne i zrakoplovno-tranzitne vize s 460 na 600 kuna, dok bi se za dugotrajnu vizu koja se izdaje isključivo u diplomatskim misijama i konzularnim uredima Republike Hrvatske, a uvedena je prema preporuci Vijeća EU-a, naplaćivala pristojba od 700 kuna.

U tarifu upravnih pristojbi prebacuju se su Pristojbe za zaštitu od ionizirajućeg zračenja bile obuhvaćene Pristojbama u području zdravstva.