Erste banka: Poček otplate kredita do 12 mjeseci za turističke poduzetnike

Poček otplate kredita u trajanju do 12 mjeseci, a najduže do 30. lipnja 2021. godine, mogu zatražiti klijenti - poslovni subjekti i fizičke osobe - koji se bave turizmom ili nekom drugom ovisnom djelatnošću koja je vezana uz turizam

106
poček otplate kredita

Imajući u vidu značajan utjecaj trenutačnih okolnosti povezanih s pandemijom koronavirusa na segment turizma, Erste banka je svojim klijentima, poslovnim subjektima i fizičkim osobama koji obavljaju turističku djelatnost ili neku drugu ovisnu djelatnost povezanu s turizmom, omogućila poček otplate kredita u trajanju do najviše 12 mjeseci, a najdulje do 30. lipnja 2021. godine.

Poček mogu ugovoriti klijenti koji su u razdoblju od lipnja do rujna 2019. godine ostvarili više od 50 posto svojih godišnjih poslovnih prihoda, a za njegovo korištenje ne naplaćuje se naknada. Krajnji rok do kojeg se poček može ugovoriti je 30. lipnja 2020. godine.

Rok za ugovaranje počeka do 30. lpnja

Za vrijeme trajanja počeka klijenti ne plaćaju glavnicu kredita, a obračunavaju se isključivo redovne kamate. Obveze koje nastanu temeljem glavnice koja dospijeva tijekom trajanja počeka, ovisno o dogovoru i preferenciji svakog pojedinog klijenta, mogu se prebaciti na sam kraj otplatnog razdoblja kredita ili rasporediti na preostale rate koje dospijevaju nakon isteka počeka.

Redovne kamate, ovisno o preferencijama, klijenti mogu nastaviti podmirivati tijekom trajanja počeka, prema postojećem otplatnom planu ili koristeći opciju plaćanja u skladu s dinamikom priljeva u turističkim djelatnostima, odnosno po isteku počeka, i to jednokratno ili koristeći neke druge raspoložive opcije u tom trenutku, ovisno o svakom individualnom slučaju. Osim toga, krajnji rok povrata kredita može se produljiti za razdoblje trajanja počeka.

>>Mjere Erste banke za olakšavanje posljedica koronakrize i potresa

“U proteklom smo razdoblju zaprimili značajan broj zahtjeva za odgodom plaćanja kreditnih obveza naših klijenata iz segmenta turizma. Svjesni smo činjenice da postojeća situacija ima negativne implikacije na njihovo poslovanje i da je vrlo teško predvidjeti budući razvoj situacije. Zbog toga smo razloga odlučili produžiti rok prolongata kreditnih obveza za taj segment klijenata sa šest na 12 mjeseci, nastojeći im tako olakšati situaciju i pomoći da se s trenutačnim složenim izazovima mogu kvalitetnije nositi“, rekao je Christoph Schoefboeck, predsjednik uprave Erste banke.

Krediti za likvidnost

Prije nekoliko dana Erste banka je s Hrvatskom bankom za obnovu i razvoj potpisala sporazum o portfeljnom osiguranju kredita za likvidnost, čime je ostvaren jedan od bitnih preduvjeta za operativnu realizaciju novih kredita za očuvanje likvidnosti poslovnih subjekata – izvoznika, čije je poslovanje pogođeno negativnim učincima trenutačne situacije povezane s epidemijom koronavirusa.

Banka ima dovoljnu razinu likvidnosti kako bi omogućila financiranje poslovnih subjekata za navedene potrebe, kako postojećih, tako i za svih ostalih klijenata koji apliciraju za kredit u Erste banci.

Također, u suradnji s domaćim i inozemnim financijskim institucijama (HBOR, HAMAG, EIF), banka nastoji osigurati adekvatne izvore financiranja i povoljne garantne sheme, koji će, u trenutačnim tržišnim okolnostima, poslovnim subjektima omogućiti što je moguće povoljnije financiranje. Pritom je važno je naglasiti da odluku o odobrenju takvih plasmana u konačnici donosi banka, temeljem vlastitih kriterija i poslovnih politika.

>>Erste banka preuzima trošak solemnizacije aneksa ugovora o kreditu

Dodatno, s ciljem olakšavanja negativnih utjecaja trenutačnih okolnosti na poslovanje poslovnih subjekata, Erste banka je privremeno, od 31. ožujka do 30. lipnja ove godine, isključila automatsku naplatu po kreditnim partijama po kojima je ista ugovorena. Dodatno, odgodila je dospijeće redovnih kamata – interkalarne i kamate u počeku – koje dospijevaju od 31. ožujka do 30. lipnja ove godine, a za dugovanja dospjela u istom razdoblju neće obračunavati zakonske zatezne kamate. Banka će i u idućem razdoblju nastojati poslovnim subjektima omogućiti da lakše prebrode trenutačnu situaciju.