Od 29. listopada možete do 100.000 kuna prebaciti na drugi račun u nekoliko sekundi

Maksimalni iznos pojedine instant platne transakcije ograničen je na 100.000 kuna., a nužan preduvjet je da su banka platitelja i banka primatelja plaćanja sudionice NKSInst platnog sustava. U sustavu su za sada HPB, PBZ i Partner banka

351
instant plaćanja

Od 29. listopada 2020. u punoj produkciji bit će usluga instant plaćanja u kunama. Instant kreditni transfer ili instant plaćanje je plaćanje koje inicira platitelj – fizička osoba ili poslovni subjekt – a od običnog kreditnog transfera razlikuje se po tome što je usluga dostupna kontinuirano – 24 sata dnevno, sedam dana u tjednu, 365 dana u godini (24/7/365) te po tome što se transakcija izvršava u nekoliko sekundi tako da su sredstva primatelju raspoloživa odmah.

>>HNB odobrio nacionalni platni sustav za obračun i namiru instant plaćanja

Kod običnog kreditnog transfera prijenos novca s računa platitelja na račun primatelja ovisi o tome kada je platni nalog zadan (jutro, poslijepodne, noć, praznik, vikend) i u kojoj je banci otvoren račun primatelja plaćanja (ista ili druga banka). Na primjer, ako platitelj u petak navečer izvrši plaćanje na račun primatelja koji je u drugoj banci, prijenos sredstava može trajati i nekoliko dana.

Transakcija ograničena na 100.000 kuna

NKSInst, nacionalni klirinški sustav za instant plaćanja koji je razvila Financijska agencija, a odobrila Hrvatska narodna banka, omogućit će bankama koje u njemu sudjeluju izvršenje međubankovnih instant plaćanja u kunama za najviše 4 sekunde. Nužan preduvjet je da su banka platitelja i banka primatelja plaćanja sudionice NKSInst platnog sustava, Maksimalni iznos pojedine instant platne transakcije ograničen je na 100.000 kuna.

Sudionici u NKSInst platnom sustavu mogu biti samo banke, i to na načelu dobrovoljnosti. Trenutno su sudionici NKSInst platnog sustava Hrvatska poštanska banka, Partner banka i Privredna banka Zagreb. Hrvatska narodna banka, u skladu s najboljim praksama na globalnoj razini, očekuje da će i ostale banke tijekom 2021. godine osigurati sve potrebne preduvjete kako bi svojim klijentima omogućile izvršavanje međubankovnih instant plaćanja.

Banke u skladu sa svojom poslovnom odlukom samostalno definiraju dinamiku kojom će pojedinim kategorijama klijenata (potrošači, poslovni subjekti) omogućiti izvršenje instant plaćanja kao i kanale plaćanja (internet, mobilno bankarstvo, mobilne aplikacije) kojima se klijenti mogu koristiti u svrhu izvršenja instant plaćanja.

Platnim sustavom NKSInst upravljat će Financijska agencija.

NKSInst osigurava izvršenje platnih transakcija u skladu sa standardima SEPA instant platne sheme koja se za eurska plaćanja primjenjuje u državama članicama EU-a. S datumom uvođenja eura kao službene valute u RH, navedeni platni sustav bit će usklađen sa svim standardima za eurska plaćanja.

HPB: novac stiže u par sekundi na broj iz mobitela ili e-mail

Instant plaćanja svoju primjenu nalaze kod plaćanja između dva potrošača (peer-to-peer ili person-to-person plaćanja), potrošača prema poslovnom subjektu (peer-to-bussines plaćanja) i obrnuto, te kod plaćanja između poslovnih subjekata (bussines-to-bussines plaćanja).

Hrvatska poštanska banka u novom platnom sustavu sudjeluje i u svojstvu banke primatelja i banke platitelja. Pristup usluzi omogućila je putem digitalnih kanala, mHPB i internetskog bankarstva.

Osim plaćanja na IBAN, nalozi će se uskoro moći zadavati prema dodatnim identifikatorima kao što su OIB, broj mobitela i e-mail adresa, koje će korisnik prethodno registrirati u Registru Posrednih Identifikatora Računa (RPIR), navodi u priopćenju HPB. Korisnicima će za ove opcije biti omogućena jednostavna registracija na mHPB-u te plaćanje u nekoliko klikova na određeni broj mobitela iz imenika ili upisujući e-mail odnosno OIB umjesto IBAN-a primatelja. Nalozi zadani na ovaj način moći će se provesti i redovnim i instant plaćanjem.

Privredna banka Zagreb će svim svojim klijentima, građanima i pravnim osobama, omogućiti zadavanje i izvršenje naloga za instant plaćanja u kunama na transakcijski račun u drugoj banci u RH putem svih kanala – u PBZ poslovnici, PBZ digitalnim bankarstvom (mobilna i internetska verzija), PBZCOM@NET, mPBZCOM, InBiz i putem servisa e-plaćanja Fine.

Prednosti Instant plaćanja

  • dostupnost usluge 24/7/365 – izvršenje transakcije bilo koji dan u godini, 24 sata na dan, neovisno radi li se o radnom ili neradnom danu
  • brzina – izvršenje transakcije i raspoloživost sredstava na računu primatelja u roku od najviše 10 sekundi
  • pristup usluzi s bilo kojeg mjesta – mogućnost zadavanja Instant naloga za plaćanje digitalnim kanalima (PBZ digitalnim bankarstvom – mobilna i internetska verzija) te u PBZ poslovnicama
  • maksimalan iznos transakcije – do iznosa od 100.000 kuna po transakciji.

Primjeri instant plaćanja

Neki od primjer instant plaćanja su:

  • P2P plaćanja – hitna plaćanja (prijatelji, obitelj), podjela računa za piće/jelo, posuđivanje…
  • P2B plaćanja – on-line kupovina, plaćanje taksija, račun u restoranu, komunalne usluge, hitno osiguranje, plaćanje parkinga/cestarina, automati za hranu, piće, plaćanje opomena, nadoplata pretplatničkog računa, plaćanja prema državi…
  • B2P plaćanja – posudba do plaće, isplata osiguranja, socijalni transferi, povrati (reklamacije), plaće, službeni put, honorari…
  • B2B plaćanja – plaćanje računa, plaćanje hitnog osiguranja, plaćanje carine, plaćanja prema državi…