Jadranska banka u rekordno kratkom roku pripojena HPB-u

Proces pripajanja Jadranske banke Hrvatskoj poštanskoj banci trajao je osam mjeseci i predstavlja najbrže pripajanje banaka u Hrvatskoj.

110
pripajanje Jadranske banke

Tijekom proteklog vikenda uspješno je završeno pripajanje Jadranske banke Hrvatskoj poštanskoj banci. Rješenjem Trgovačkog suda u Zagrebu od 1. travnja 2019. godine u Sudski registar upisano je pripajanje JABA-e čija imovina i obveze prelaze na HPB.

Pripajanje Jadranske banke HPB-u korak ka jakoj banci u hrvatskom vlasništvu

Pripajanje je provedeno u rekordno kratkom roku – proces je trajao osam mjeseci i predstavlja najbrže pripajanje banaka u Hrvatskoj.

Podsjetimo, Državna agencija za osiguranje štednih uloga i sanaciju banaka (DAB) i Hrvatska poštanska banka (HPB) potpisali su ugovor o prodaji Jadranske banke 04.07.2018. HPB i Jadranska banka su Ugovor o pripajanju sklopile 12. veljače 2019., a 06. ožujka je Savjet Hrvatske narodne banke pripajanje i odobrio.

Kupnja i pripajanje Jadranske banke iznimno su važni za nastavak jačanja najveće banke u hrvatskom vlasništvu. U Šibeniku je otvoren jedan od najvećih regionalnih centara HPB-a koji će voditi poslovanje u  Šibensko-kninskoj županiji.