Valamar Riviera: Predložena dividenda od 1,20 kuna po dionici

Pravo na isplatu dividende pripada svim dioničarima Društva upisanim u računalnom sustavu Središnjeg klirinškog depozitarnog društva d.d. na dan 27. rujna 2022.

317
Valamar Riviera
Valamar Collection Isabella Island Resort.

Valamar Riviera d.d. objavila je poziv za Glavnu skupštinu Društva koja će se održati 21. rujna 2022. godine u Poreču, u hotelu Valamar Diamant Hotel & Residence. Jedina točka dnevnog reda je Isplata dividende.

Prema prijedlogu Uprave i Nadzornog odbora dioničarima bi se isplatila dividenda od 1,20 kuna po dionici. Dividenda će se isplatiti iz zadržane dobiti ostvarene u 2018. godini u iznosu od 128.077.207,56 kuna te preostalog iznosa od 18.188.280,84 kuna iz zadržane dobiti ostvarene u 2019. godini.

Pravo na isplatu dividende pripada svim dioničarima Društva, imateljima dionica upisanim na njihovim računima nematerijaliziranih vrijednosnih papira u računalnom sustavu Središnjeg klirinškog depozitarnog društva d.d. na dan 27. rujna 2022. godine (dan stjecanja tražbine za isplatu – record date).

Dividenda će prema prijedlogu biti isplaćena dioničarima Društva dana 28. rujna 2022. godine (dan plaćanja – payment date), a 26. rujna 2022. bio bi dan od kada će se na uređenom tržištu trgovati dionicama Društva bez prava na isplatu dividende (ex date).