APN zaprimio 1714 zahtjeva za subvencioniranje stambenih kredita

Kreditne institucije dostavljaju zahtjeve korisnika kredita elektronički, putem dostavljača te putem pošte, a zahtjevi se obrađuju prema redoslijedu zaprimanja

154
APN

Agencija za pravni promet i posredovanje nekretninama danas je objavila na internetskim stranicama da je do sada zaprimila 1714 zahtjeva za subvencioniranje stambenih kredita mladima.

Kreditne institucije dostavljaju zahtjeve korisnika kredita elektronički, putem dostavljača te putem pošte, a zahtjevi se obrađuju prema redoslijedu zaprimanja. Djelatnici APN-a koji obrađuju zahtjeve sukladno Odluci direktora podijeljeni su u dva tima, tako da jedan radi iz ureda, a drugi od kuće, a njima je osigurana potrebna tehnička oprema i alati za obradu predmeta, izvijestili su iz APN-a.

“Program subvencioniranih kredita za mlade obitelji funkcionira po planu unatoč svim izvanrednim okolnostima. Svi koji su se prijavili ili se žele prijaviti, ne moraju brinuti oko administrativnog dijela. Svi će zahtjevi biti obrađeni, a onima koji se prijavljuju bit će javljeno na vrijeme je li dokumentacija uredu, treba li nadopuna i slično. Hvala još jednom svima koji su dio ovog programa Ministarstva graditeljstva i prostornoga uređenja, a interes mladih ljudi motiv je više da ovu mjeru uspješno provedemo”, poručio je ministar Predrag Štromar.

Poziv otvoren najmanje do kraja travnja

Zahtjevi za subvencioniranje stambenih kredita počeli su se zaprimati 30. ožujka, a zbog poteškoća uzrokovanih koronavirusom, poziv će biti otvoren najmanje do kraja travnja. Novi krug prijava očekuje se u rujnu.

APN je ugovor o davanju subvencioniranih stambenih kredita potpisao s trinaest banaka, a efektivne kamatne stope kreću se od 2,19 do 3,70 posto. Najpovoljniju efektivnu kamatnu stopu za kunske kredite i za kredite uz valutnu klauzulu u eurima ponudila je Hrvatska poštanska banka.

>>Što biste trebali znati o subvencioniranim stambenim kreditima

Uvjeti prijave na natječaj nisu se promijenili – na poziv se mogu prijaviti svi mlađi od 45 godina koji u svom vlasništvu nemaju stan ili kuću. Subvencioniranje kredita odobravat će se za kupnju stana ili kuće, odnosno gradnju kuće do najviše 1500 eura po metru kvadratnom odnosno do najvišeg iznosa kredita od 100.000,00 eura u kunskoj protuvrijednosti.

Rok otplate kredita ne smije biti kraći od 15 godina. Visina subvencije ovisit će o indeksu razvijenosti mjesta na kojem se nekretnina kupuje, odnosno gradi, te će se kretati od 30 do 51 posto iznosa rate kredita.

APN suglasan s prolongiranjem otplate anuiteta za određeni period

APN je također izvijestio da je za svakog korisnika subvencioniranih kredita unaprijed, za cijelu godinu, uplatio sredstva na račune banaka po partijama kredita, te kako je suglasan da pojedinom korisniku, ako on nije u mogućnosti plaćati svoj dio mjesečnog anuiteta, banka prolongira otplatu.

“Ukoliko pojedini korisnik subvencioniranog kredita nije u mogućnosti plaćati svoj dio mjesečnog anuiteta, APN je suglasan da mu Banka izađe u susret i tu obvezu prolongira za određeni period. Tom odlukom ne mijenja se Odluka o odobravanju subvencioniranja stambenih kredita jer su odobrena subvencionirana sredstva fiksna i već isplaćena. Odluku će APN mijenjati kao i do sada kada pojedini korisnik u periodu subvencioniranja dobije dijete ili se podnositelju zahtjeva ili članu njegova kućanstva utvrdi invaliditet najmanje 50 posto te je osoba upisana u Hrvatski registar o osobama s invaliditetom.

Isto tako, ukoliko Banka odobri prolongiranje (moratorij) korisnikovog dijela anuiteta za par mjeseci, nije potrebno mijenjati i ponovno potpisivati tripartitni ugovor i time korisniku kredita stvarati dodatne troškove.”., naglasili su iz Agencije za pravni promet nekretninama.