Što biste trebali znati o zapošljavanju stranaca u turizmu i ugostiteljstvu

Kvota za novo zapošljavanje državljana trećih zemalja iznosi nešto više od 21 tisuće dozvola. Više od pola ukupne kvote odnosi se na građevinarstvo, a malo više od petine (4660 dozvola) na turizam i ugostiteljstvo

u 5:42 Zadnja izmjena: 24.05.2019 u 16:59
4687
zapošljavanje stranaca

Odlukom Vlade RH iz prosinca prošle godine utvrđene su godišnje kvote za radne dozvole za zapošljavanje stranaca (državljana trećih zemalja) u 2018. godini. Radna dozvola i dozvola boravka uvjet su da se državljani treće zemlje (osobe koje nisu državljani neke od članica Europske unije, a radi jednostavnosti u nastavku teksta ćemo ih zvati strancima) zaposle u Republici Hrvatskoj.

Ukupna godišnja kvota za zapošljavanje stranaca u Hrvatskoj iznosi 31 tisuću dozvola. Od toga devet tisuća otpada na produženje već izdanih dozvola. Za novo zapošljavanje kvota iznosi nešto više od 21 tisuće dozvola. Više od pola ukupne kvote (10.770 dozvola ili 50,78 posto) odnosi se na građevinarstvo, a nešto više od petine (21,97%) odnosno 4660 dozvola na turizam i ugostiteljstvo.

>>Za zapošljavanje stranaca u 2019. odobrena kvota od 65.100 dozvola

Povećana kvota za poslove u turizmu i ugostiteljstvu

Prethodnih godina dozvole za zapošljavanje stranaca za sezonske radnike u turizmu i ugostiteljstvu odobravane su samo za zanimanja i struke kojih u Hrvatskoj nema ili nema dovoljno: turističke animatore i zastupnike, masere posebnih vrsta masaža, instruktore ronjenja te kuhare internacionalne kuhinje. Za prošlu godinu, na primjer, za poslove u turizmu i ugostiteljstvu odobreno je samo 175 dozvola. Ove godine kvota je znatno povećana, a za razliku od prethodnih godina pokriva i kuhare opće prakse i pomoćne radnike za poslove u ugostiteljstvu i turizmu.

>>Kvote za zapošljavanje stranaca: U turizmu raspoloživo još samo 3 tisuće mjesta.

Za pomoćne radnike – pomoćne kuhare i konobare, čistače i sobare – odobrena je kvota od 3715 dozvola. Dodatnih 300 dozvola predviđeno je za kuhare internacionalne kuhinje (japanske, korejske, indijske…), a još 300 dozvola namijenjeno je „običnim“ kuharima. Preostale dozvole (245) su namijenjene turističkim animatorima i zastupnicima, maserima posebnih vrsta masaža, instruktorima ronjenja te stručnjacima za poduku mindfulness meditacije.

>>Novi Kolektivni ugovor ugostiteljstva povećao minimalnu plaću 10 posto

Prošle godine u turizmu i ugostiteljstvu tražilo se više od 23 tisuće sezonskih radnika, a tradicionalno su najtraženiji konobari i sobari. Podaci iz prethodnih godina pokazuju da se svake sezone traži više od šest tisuća konobara i oko četiri tisuće sobara. Traže se još kuhari, kuhinjski radnici pomoćni konobari i kuhari, čistači, a raste potražnja za barmenima i pipničarima.

Dozvole boravka izdaje nadležna policijska uprava ili postaja prema mjestu u kojem državljanin treće zemlje želi prijaviti boravište ili prebivalište.

Stranac s izdanom dozvolom za boravak i rad može raditi u Republici Hrvatskoj samo na onim poslovima za koje mu je dozvola izdana i samo kod onog poslodavca s kojim je zasnovao radni odnos. Poslodavac također može zaposliti stranca samo na onim poslovima za koje mu je izdana dozvola za boravak i rad, odnosno potvrda o prijavi rada.

Radna dozvola

Radna dozvola izdaje se na određeno vrijeme. Rok važenja jednak je trajanju ugovora o radu, a najduže na godinu dana. Zahtjev za izdavanje radne dozvole podnosi poslodavac nadležnoj policijskoj upravi/postaji prema sjedištu poslodavca. Zahtjevu mora priložiti:

  • ugovor ili predugovor o radu odnosno pisanu potvrdu o sklopljenom ugovoru o radu ili drugi odgovarajući ugovor,
  • podatke o radnom mjestu ili vrsti posla i uvjetima rada,
  • dokaz o stručnoj spremi i osposobljenosti stranca,
  • dokaz o registraciji trgovačkog društva, podružnice, predstavništva, obrta, udruge ili ustanove u Republici Hrvatskoj,
  • dokaz o podmirenim poreznim obvezama i doprinosima,
  • obrazloženje o opravdanosti zapošljavanja stranca.

Prilikom zapošljavanja na poslovima pomoćnih radnika strani radnici ne moraju MUP-u predavati potvrde o kvalifikacijama.

Poslodavci nemaju vremensko ograničenje za podnošenje zahtjeva za izdavanje dozvola za boravak i rad. To znači da poslodavac već od 1. siječnja može podnijeti zahtjev za radnika koji će početi raditi u svibnju, ali mora, naravno, priložiti predugovor ili ugovor o radu. U radnoj dozvoli će biti navedeno razdoblje za koje se dozvola izdaje.

Podsjetimo i da radnici u ugostiteljstvu moraju doći u Hrvatsku barem tjedan dana prije početka rada kako bi izradili sanitarnu knjižicu.

Prilikom podnošenja zahtjeva stranac mora uplatiti 560 kuna za izdavanje dozvole, 240 kuna za izradu biometrijske dozvole boravka te upravnu pristojbu od 70 kuna za izdavanje biometrijske dozvole (na IBAN državnog proračuna ili u biljezima).

Ako postoje dva zahtjeva za izdavanje dozvole za boravak i rad za istu osobu, prednost ima poslodavac koji je prvi podnio zahtjev.

Prijava i odjava prebivališta

U roku od osam dana od početka rada stranac se mora javiti u policijsku upravu ili postaju i dati biometrijske podatke kako bi mu se izdala dozvola boravka. Ako dođe do prekida ugovora o radu, poslodavac i stranac dužni su obavijestiti o tome nadležnu policijsku upravu u roku od 15 dana.

Za prijavu ili odjavu prebivališta ili boravišta potrebni su:

  • ispunjeni obrazac za prijavu ili odjavu prebivališta
  • jedna od isprava: strana putna isprava, putna isprava za stranca, osobna iskaznica za stranca, potvrda o privremenom zadržavanju ili oduzimanju putne isprave, potvrda o prijavi nestanka putne isprave
  • dokaz o identitetu ako podnositelj zahtjeva podatke u obrazac unosi temeljem podataka iz potvrde o privremenom zadržavanju ili oduzimanju putne isprave, odnosno potvrde o prijavi nestanka putne isprave
  • dokaz kojim podnositelj zahtjeva potkrepljuje činjenice na kojima temelji svoj zahtjev za prijavu prebivališta ili boravište (vlasnički list, ugovor o najmu, kupoprodajni ili darovni ugovor)