Banke odgađaju ovrhe i omogućavaju odgodu plaćanja rata kredita

Odgodu plaćanja svojih obveza koje dospijevaju u travnju, svibnju i lipnju moći će tražiti oni koji ispunjavaju dva uvjeta: moraju biti razvrstani u rizičnu skupinu A , a osobni dohodak odnosno primanja moraju im biti ozbiljno smanjeni

909
banke odgađaju ovrhe
Image by Steve Buissinne from Pixabay

Hrvatska udruga banaka, Vlada RH, Hrvatska narodna banka i Hrvatska banka za obnovu i razvitak dogovorili su mjere koje bi trebale pomoći poduzećima i građanima koji su pogođeni krizom nastalom zbog koronavirusa.

Banke u iduća tri mjeseca neće aktivirati ovrhe za one koji neće plaćati rate kredita, a u prošloj godini su uredno podmirivali obveze, poručili su HUB-a.

“Svi oni imat će mogućnost i pravo tražiti od banke odgodu plaćanja svojih obveza za sve ono što im dospijeva u travnju, svibnju i lipnju ako ispune dva uvjeta: moraju biti razvrstani u rizičnu skupinu A , a osobni dohodak odnosno primanja moraju im biti ozbiljno smanjeni”, robjasnio je direktor HUB-a Zdenko Adrović.

>>Paket financijskih mjera PBZ-a za građane, tvrtke i obrtnike

>>Mjere Erste banke za olakšavanje posljedica koronakrize i potresa

HNB olabavio superviziju dok ne prođe “kratkotrajni šok”

HNB je prethodno obustavljanjem određenih supervizorskih aktivnosti dok ne prođe aktualni kratkotrajni šok stvorio pretpostavke za spomenute mjere. HNB je privremeno:

• obustavio nadzorno testiranje otpornosti banaka na stres
• obustavio neposredan nadzor poslovanja (osim u opravdanim okolnostima)
• ublažio dodatne supervizorske kapitalne zahtjeve.

“Svi klijenti banaka koji su 31. prosinca 2019. bili klasificirani kao A klijenti, a riječ je o više od 90 posto klijenata, ostaju A klijenti praktički do ljeta iduće godine. Što god se događalo s njima tijekom epidemije, ako ostanu bez prihoda, banke ih mogu i dalje klasificirati kao A klijente, mogu im i dalje osiguravati likvidnost i ne moraju izdvajati rezervacije za te klijente”, objasnio je guverner HNB-a Boris Vujčić.

Time je bankama u potpunosti otvorena mogućnost reprograma kredita za te klijente.

HUB očekuje da Ministarstvo financija u što kraćem roku predloži zakon kojim će se regulirati odgode raznih plaćanja za navedenih 90 dana. Također, važno je da Hrvatska narodna banka u što kraćem roku donese odgovarajuće regulatorni okvir za primjenu istih mjera.

>>Vujčić: Tečaj je stabiliziran na razini oko 7,57 kuna za euro

Odgoda ovrha uz obračun redovnih kamata

Poslovne banke, Ministarstvo financija i Hrvatska narodna banka dogovorili su sljedeće gospodarske mjere s ciljem pomoći građanima i poduzećima u Hrvatskoj:

  1. U svrhu očuvanja financijske stabilnosti i likvidnosti čimbenika gospodarstva u Republici Hrvatskoj, kreditne institucije će u svojim internim aktima usvojiti odluku prema kojoj neće poduzimati mjere prisilne naplate (ovrha, aktiviranje instrumenata osiguranja) radi naplate duga svojih dužnika (fizičkih i pravnih osoba) koji u tri mjeseca uzastopno počevši od travnja 2020. godine ne podmire tri rate/anuiteta svojih kreditnih obveza, pod uvjetom da time kao vjerovnici nisu dovedeni u neravnopravan položaj u odnosu na druge vjerovnike.
  2. Kreditne institucije će savjesno i urgentno razmatrati i odobravati zahtjeve klijenata (građana i poduzetnika) za odgodom plaćanja na rok od najmanje tri mjeseca, a čiji je bonitet ozbiljno narušen u postojećim okolnostima uslijed gubitka ili smanjenja stalnih izvora prihoda, te u korist poduzetnika čiji je prihod bitno umanjen u odnosu na ukupan prihod u prethodnom razdoblju.
  3. Kreditne institucije će za vrijeme odgode plaćanja obračunavati isključivo redovno ugovorene kamate bez dodatnih naknada.
  4. Za uspjeh mjera koje se očekuju od kreditnih institucija bit će važno osigurati solidarnost drugih grupa vjerovnika, kako bi se osigurala pomoć građanima i poduzetnicima koji su u postojećim okolnostima doista ekonomski pogođeni.

Prilikom rasprave u Saboru oporba je tražila da se umjesto odgode ovrha za tri mjeseca uvede tromjesčni moratorij, što znači da se tjekom tog razdoblja kamata ne bi obračunavala odnosno dug ne bi rastao.

Poslovnice banaka radit će uz prilagođeno radno vrijeme

Banke su započele s tehničkom pripremom poslovanja kako bi mogle provoditi najavljene mjere, dok će konkretna operativna primjena ovisiti i prilagodbi zakonodavnog i regulatornog okvira, odnosno donošenju odgovarajućih akata.

U HUB-u vjeruju da će to biti realizirano u razumnom roku, a banke će na svojim kanalima klijente informirati o tome.

U ovom trenutku banke rade implementaciji raznih rješenja koje je potrebno uskladiti sa zakonskim propisima, a koje imaju za cilj olakšati građanima i poslovnim klijentima nesmetano korištenje bankovnih usluga tijekom epidemije korona virusa.

>>Banke prilagodile poslovanje preporukama Kriznog stožera

Banke također poduzimaju sve potrebne aktivnosti kako bi svojim klijentima omogućile nesmetano korištenje svih bankovnih usluga.

Bankarske poslovnice će u idućih mjesec dana raditi, a banke će uskladiti vlastite interne procedure te će poslovanje biti prilagođeno potrebama građana u skladu s razvojem situacije epidemije korona virusa i donesenim preventivnim mjerama nadležnih službi.
Banke su osigurale kontinuitet rada poslovnica i prilagodile rad pozadinskih službi kao podrške poslovanju te će poslovnice banaka nastaviti raditi u određenom obujmu u skladu s razvojem situacije i preporukama nadležnih institucija.

Koristite digitalno bankarstvo i pratite internetske stranice banaka

Mreža bankomata i poslovnice banaka u svakom trenutku će biti opskrbljene dovoljnom količinom gotovine, a građanima se preporučuje korištenje usluga digitalnog bankarstva (različiti modeli mobilnog i Internet bankarstva), kartičnog plaćanja te bankomata koji su im na raspolaganju.

Građeni mogu redovito pratiti novosti na internetskim stranicama svojih banaka ili se mogu informirat telefonskim putem, kako bi bili upoznati s radnim vremenom određene poslovnice, kao i s raznim rješenjima koje imaju za cilj olakšati građanima i poslovnim klijentima nesmetano korištenje bankovnih usluga.


HPB priprema model za olakšavanje otplate financijskih obaveza

Hrvatska poštanska banka izvijestila je u četvrtak, 19. ožujka, da će u najkraćem mogućem roku obavijestiti klijente o modelu kojim će se olakšati otplata financijskih obveza građanima kojima je to potrebno. Banka priprema model kojim će se osigurati adekvatan način olakšavanja otplate financijskih obveza klijenata tijekom naredna tri mjeseca.

“Molimo za strpljenje sve naše klijente kojima će ova mjera biti nužna. Banka će u najkraćem mogućem roku i na primjeren način obavijestiti svoje klijente o svim detaljima te ih molimo da u ovom trenutku izbjegavaju dolazak u poslovnice ili traženje dodatnih informaciju o modelu olakšavanja otplate putem telefona.”, poručuju iz HPB-a.

>>Hrvatska poštanska banka pokrenula mjere pomoći građanima i tvrtkama