Hrvatske banke su fokusirane na digitalizaciju jednostavnijih usluga

Digitalizaciju bankovnih usluga usmjeravaju zahtjevi klijenata, konkurencija među bankama i nadiruće FinTech tvrtke, a fokus je na digitalizaciji jednostavnijih proizvoda poput gotovinskih kredita, iako se uvode i novi proizvodi poput digitalnih novčanika

139

Internetskim i/li mobilnim bankarstvom koristi se razmjerno malo hrvatskih građana, njih samo 46 posto, naprema 58 posto koliko je prosjek u Europskoj uniji, pokazala je anketa o digitralizaciji hrvatskih banaka. U korištenju internetskog i/li mobilnog bankarstva u EU prednjače Danska, Finska i Nizozemska, gdje ih koristi više od 90 posto građana.

Anketom HNB-a provedenom 2019. obuhvaćene su sve banke u Hrvatskoj, a cilj je bio utvrditi razloge, opsege, izazove i utjecaj digitalizacije i digitalne transformacije banaka na njihovo poslovanje. Rezultate su analizirali i objavili Slaven Smojver, direktor Direkcija supervizije informacijskih sustava HNB-a, i Ivana Jolić, savjetnica u Direkciji za bonitetnu regulativu i krizno upravljanje HNB-a, u svom radu pod nazivom “Digitalizacija – rezultati ankete hrvatskih banaka u 2019.”.

Rezultati ankete pokazuju da gotovo sve banke u Hrvatskoj s manjim ili većim intenzitetom digitaliziraju svoje poslovanje i usluge koje pružaju klijentima. Digitalizacijom su zahvaćene sve poslovne linije banaka, pri čemu su najviše zahvaćena plaćanja i namire, poslovanje sa stanovništvom te poslovno bankarstvo.

Banke poseban naglasak stavljaju na poboljšanje korisničkog iskustva kroz pružanje što kvalitetnije i jednostavnije usluge, razvoj inovativnih proizvoda te neprimjetan prijelaz s jednog na drugi kanal prodaje bankovnih proizvoda.

Raste važnost i primjena mobilnog bankarstva

Važnost i primjena mobilnog bankarstva rastu u odnosu na internetsko bankarstvo. Gotovo sve banke nude klijentima internetsko bankarstvo, a većina i mobilno bankarstvo, unatoč znatnim ulaganjima potrebnim za njegovo sigurno i pouzdano uvođenje. Dodatno je financijsko opterećenje obveza uspostave sigurnosnih mehanizama usklađenih sa Zakonom o platnom prometu te regulatornim tehničkim standardima za pouzdanu autentifikaciju klijenta i zajedničke i sigurne otvorene standarde komunikacije.

Na tržišno natjecanje u segmentu mobilnog bankarstva, uz nova očekivanja klijenata, značajno pridonose FinTech tvrtke koje sve više ulaze i u Hrvatsku.

>>Relja Marković: Virtualna poslovnica ima rezultate kao 6 do 7 fizičkih

>>Roboadvice će biti nova ‘bojišnica’ u bankarstvu

U kontekstu vrsta usluga koje pružaju klijentima, banke su fokusirane na digitalizaciju postojećih (jednostavnijih) proizvoda poput gotovinskih kredita, iako uvode i nove proizvode poput digitalnih novčanika (engl. digital wallet). Digitalizacija dovodi i do repozicioniranja organizacijskih jedinica zaduženih za IT koje od podrške poslovanju postaju integralni dio poslovnog modela i generator zarade banaka.

>>Digitalni predvodnici u bankarstvu su Poljaci i Rusi, hrvatske banke tek prate trendove

>>Hrvatsko digitalno bankarstvo može se kategorizirati kao “kasni usvajač”

Stoga banke veliku pozornost moraju posvećivati privlačenju i zadržavanju zaposlenika koji posjeduju znanja i kompetencije potrebne za opstanak banaka u digitalnom svijetu.

Digitalno raslojavanje malih i velikih banaka

Analiza je pokazala i značajno raslojavanje između manjih i većih banaka. Naime, veće banke puno ekstenzivnije digitaliziraju svoje poslovanje. Veće banke implementirale su ili planiraju implementirati značajno veći opseg tehnoloških inovacija u odnosu s krajnjim korisnicima, više se koriste ili se planiraju koristiti inovativnim tehnologijama i veći se udio njihovih klijenata koristi internetskim i mobilnim bankarstvom. Manje banke, s druge strane, percipiraju veće prepreke u digitalizaciji poslovanja i više se oslanjaju na vanjske suradnike u procesu programskog razvoja.

Anketa je provedena prije pandemije bolesti COVID-19, koja je banke dodatno usmjerila ka inovaciji, digitalizaciji i traženju kreativnih i održivih rješenja. Reakcije banaka na potrebu ograničavanja i izbjegavanja bliskoga fizičkog kontakta u prvom su redu usmjerene na povećanje korištenja digitalnih kanala (mobilno i internetsko bankarstvo i bankomati) te promo-viranje udaljenog rada. Ti postupci sugeriraju da će se dosadašnje digitalizacijske inicijative dodatno ubrzati i znatno proširiti.

>>Kako će George zamijeniti postojeće internetsko i mobilno bankarstvo

>>Otvoreno bankarstvo: RBA će nuditi usluge klijentima drugih banaka

>>Telekom Bankarstvo – partnerstvo HT-a i Zabe za bolju digitalnu budućnost

>>PBZ predstavio nove usluge digitalnog bankarstva