HPB u 2019: Rast operativne dobiti na 332,9 milijuna kuna

Usprkos rakordnom rastu operativne dobiti, neto dobit Hrvatske poštanske banke u 2019. zbog povećanih rezervacija pala je za 8,6 posto u usporedbi s prethodnom godinom te iznosi 138,8 milijuna kuna

119
HPB u 2019
Marko Badurina, predsjednik Uprave Hrvatske poštanske banke

Hrvatska poštanska banka (HPB) u 2019. ostvarila je neto dobit od 138,8 milijuna kuna, što je 8,6 posto manje u usporedbi s prethodnom godinom. Operativni rezultat je, zahvaljujući snažnom rastu operativnih prihoda, bolji za 20,1 milijun kuna i iznosi 322,9 milijuna kuna. Imovina banke u prošloj godini porasla je za 12,2 posto, na 23,84 milijarde kuna, a tržišni udjel, prema podacima od 31. listopada 2019., na 5,64 posto.

Pad dobiti dobrim dijelom posljedica je povećanih rezervacija za potencijalne gubitke u posljednjem tromjesečju prošle godne. Rezervacije su lani porasle za 114,7 milijuna kuna, odnosno za 97,6 posto, na 232,2 milijuna kuna.

Unatoč povećanju troškova vrijednosnog usklađivanja i rezerviranja za gubitke, ostvarena je bruto dobit u iznosu 90,7 milijuna kuna, što je za 51 posto manje nego u prethodnoj godini. Međutim, priznavanjem odgođene porezne imovine temeljem neiskorištenih akumuliranih poreznih gubitaka iz pripojene Jadranske banke u ukupnom iznosu od 80 milijuna kuna, te iskorištenjem od gotovo 27 milijuna kuna u 2019. godini, neto dobit iznosi 138,8 milijuna kuna, čime je potvrđen položaj HPB kao profitabilnog poduzeća iz portfelja trgovačkih društava u većinskom vlasništvu Republike Hrvatske”, navodi se u komentaru Uprave HPB-a na čijem je čelu od 11. rujna Marko Badurina, a članovi su Anto Mihaljević i Ivan Soldo.

>>Dobra godina za HPB: Neto dobit 150 milijuna kuna

>>Savjet HNB-a odobrio novu Upravu HPB-a na čelu s Markom Badurinom

Rekordan rast operativnih prihoda

Uprava također ističe već spomenuti rekordan rast operativnih prihoda za 9,7 posto, na 833,8 milijuna kuna, čime je neutraliziran “neizbježan skok operativnih troškova za 11,8 posto”, na 510,9 milijuna kuna.

Neto kamatni prihodi u odnosu na isto razdoblje prethodne godine porasli su za 4,2 posto. Najveći doprinos rastu proizlazi iz povećanja broja plasmana i posljedičnog rasta bruto kredita – posebno plasmana stanovništvu – te smanjenja kamatnog troška zbog kontinuiranog upravljanja neto kamatnom maržom.

Neto prihod od provizija i naknada porastao je za 3,9 posto i sustavno raste za sva tri poslovna sektora što je rezultat “fokusiranja na ovu vrstu prihoda, ali i rasta i aktivnosti klijentske baze”.

Ostali nekamatni prihodi sastoje se od prihoda od trgovanja devizama i vrijednosnim papirima, primljenih dividendi, te ostalih prihoda. Ovi prihodi su veći za 81,3 posto na godišnjoj razini, uglavnom zbog rasta dobitaka od trgovanja vrijednosnim papirima, odnosno rasta cijena vrijednosnica u portfelju Banke.

Pokrivenost loših plasmana na dan 31. prosinca 2019. iznosila je 66,93 posto, što je iznad prosjeka sektora, dok je udio loših plasmana smanjen na 10,8 posto. Značajno povećanje troškova rezerviranja za gubitke odnosi se na izdvojena sredstva za sudske sporove koji se vode protiv Banke. Rezervacije su usklađene s podzakonskim aktima, međunarodnim računovodstvenim standardima te prosudbi izloženosti prema vjerojatnosti gubitka spora.

Stambeni krediti porasli za 39,7 posto

U izvješću se ističe rast bruto kredita u prošloj godini za ukupno 19,2 posto u sva tri segmenta te da je 2019. prva godina “bez nepovoljnih efekata na kretanje kredita, gdje je zbog optimizma potrošača i poduzetnika ostvaren i organski i anorganski pripajanjem Jadranske banke d.d. i HPB -Stambene štedionice”.

Ukupni porast bruto kredita stanovništvu u prošloj godini iznosi približno 1,3 milijarde kuna, pri čemu su stambeni kredit rasli za 39,7 posto. To je rezultat snažne participacije HPB-a u APN-ovu programu subvencioniranih stambenih kredita.

U 2019. Banka je ojačala bazu svojih retail klijenata za gotovo 40 tisuća klijenata, uključujući i klijente koje su akvizirali integracijom Jadranske banke d.d. i HPB-Stambene štedionice d.d.

Porast bruto kredita u segmentu velikih poduzeća i javnog sektora iznosi 450 milijuna kuna, a u segmentu malog I srednjeg poduzetništva 524 milijuna kuna. U oba segmenta broj klijenata porastao tijekom prošle godine za skoro 3 tisuće.

Uprava navodi kako je 2019. obilježena “velikim projektima, konsolidacijom poslovanja i promjenom korporativne kulture temeljeno na uključenosti svih zaposlenika, otvorenoj komunikaciji, motivaciji i osjećaju pripadnosti Banci.”

Podsjećaju na uspješno provedene procese pripajanja Jadranske banke I HPB – stambene štedionice te migracije podružnica u prošloj godini te na snažnu participaciju HPB-a u APN-ovu programu subvencioniranih stambenih kredita.

>>U HPB-u rekordan broj zahtjeva za subvencionirane stambene kredite

Podjednako bitan proces koji je pokrenut odmah po stupanju na funkciju nove Uprave je poboljšanje sustava upravljanja rizicima, što će biti prioritet i u 2020. godini”, zaključuje se u komentaru Uprave HPB-a.